tu na dole jest jeszcze dużo miejsca

23 października w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się otwarcie wystawy Franciszka Orłowskiego tu na dole jest jeszcze dużo miejsca. To pierwsza przeglądowa wystawa jednego z najbardziej znanych polskich artystów młodego pokolenia. Na wystawie zostanie pokazany premierowy film Akupunktura.

Franciszek Orłowski „Akupunktura” – kadr z filmu (źródło: materiały prasowe)

Franciszek Orłowski „Akupunktura” – kadr z filmu (źródło: materiały prasowe)

„W centrum mojego zainteresowania jest człowiek – powiedział w jednym z wywiadów Franciszek Orłowski – Pojedynczy człowiek, jego losy, i zawsze on, we współczesnej przestrzeni społecznej, ekonomicznej i politycznej”. W swojej twórczości Orłowski podejmuje tematy doświadczeń życia w młodej demokracji, w kapitalistycznym systemie społecznym i ekonomicznym oraz roli, jaką w tym systemie może odgrywać artysta. Ważnymi wątkami są bezdomność i emigracja. Artysta przygląda się uważnie systemom edukacji czy, w ogólniejszym planie, działaniom i praktykom we współczesnych przestrzeniach społecznych, ekonomicznych i politycznych, które utrwalają i pogłębiają nierówności.

Na wystawie prezentowane są dwie grupy prac Franciszka Orłowskiego. Pierwszą z nich stanowią starsze prace artysty, niektóre już ikoniczne, takie jak Pocałunek miłości (2009), Projekt 0 (2008–2011) czy Przymierzalnia (2012), poświęcone bezdomnym i bezdomności. Rejestrują i jednocześnie utrwalają one ślady obecności tej grupy społecznej, a poprzez nie również nierówności społecznych. Wyrażają też niezgodę na wykluczenie i przysłanianie tej niewygodnej części spektrum społecznego. Na drugą grupę składają się projekty nowsze i najnowsze, w tym Mizukiri (2014, zrealizowane wspólnie z Janem Szewczykiem), Studium pamięci (2014) oraz Akupunktura (2015), związane z refleksją nad przestrzenią symboliczną, kulturową i edukacyjną. Prace te mówią o kształtowaniu postaw społecznych, stosunku do dziedzictwa i pamięci o nim.

„Przypuszczam, że przyszłość będzie irracjonalna, a emocje będą odgrywać ważną rolę” – mówi Orłowski, wskazując kolejny istotny wątek swojej twórczości. Z jednej strony dostrzega w gniewie i przemocy energię, która może skierować się przeciwko „reprezentacyjnemu” światu, wprowadzonym w nim uregulowaniom i racjonalnym zabezpieczeniom. Z drugiej strony wskazuje, podobnie jak Alain Badiou, na energię serca i empatii, które nie respektując praw, mogą również doprowadzić do zmiany we współczesnym świecie, w jego konstrukcji i funkcjonowaniu.

Franciszek Orłowski – artysta konceptualny, rzeźbiarz, twórca filmów wideo – urodził się w 1984 roku w Poznaniu. W 2010 r. ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom w zakresie intermediów zrealizował pod kierunkiem prof. Mirosława Bałki oraz prof. Piotra Kurki.

Franciszek Orłowski | tu na dole jest jeszcze dużo miejsca
Od 23 października 2015 roku do 10 stycznia 2016 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Warszawa

Dodaj komentarz