Nagrodzone projekty architektoniczne w Muzeum Architektury

Projekt szkoły cyrkowej i bursy szkolnej w dawnej fabryce drożdży w Lublinie, struktura urbanistyczna spinająca Wrocław z Odrą oraz rewitalizacja Osiedla Podwawelskiego w Krakowie – to tematy projektów architektonicznych nagrodzonych w XV Konkursie Architektonicznym im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Od 22 października będzie można je oglądać we wrocławskim Muzeum Architektury.

Mateusz Polaszek i Łukasz Polaszek, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mateusz Polaszek i Łukasz Polaszek, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tegorocznej edycji konkursu jury oceniło ponad 30 zgłoszonych projektów i postanowiło nagrodzić trzy z nich: nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego przyznano Mateuszowi Polaszkowi i Łukaszowi Polaszkowi za projekt Akademia Sztukmistrzów w Lublinie. Bursa Akademii Sztukmistrzów; wyróżnienie – Bartoszowi Adamiczce za projekt Patrząc na rzekę – wrocławski waterfront; nagrodę Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych – Aleksandrze Natonek za projekt Rewitalizacja Osiedla Podwawelskiego w Krakowie.

Konkurs jest organizowany przez działający od 15 lat Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego prowadzony przez Fundację dla Polski, która w imieniu Fundatorów zarządza funduszem i sprawuje opiekę nad wszelkimi działaniami organizacyjnymi. W 2014 roku w działalność Funduszu zaangażowali się architekci związani z wrocławską firmą Archicom – Dorota i Kazimierz Śródkowie, którym bliskie są idee przyświecające Patronom konkursu.

Poprzez przejęcie roli fundatora w ramach Nagrody Architektonicznej im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, chcemy dać wyraz naszego wsparcia młodym architektom, którzy podejmują tematy związane z budownictwem społeczno-publicznym i dostrzegają ogromne ich znaczenie – mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes Archicomu.

Małgorzata Baczko i Piotr Zakrzewski to polscy architekci, rozwijający swą karierę w latach 1975–1996 we Francji, którzy zmarli w latach 90. XX wieku. Ich rygorystyczny warsztat inżynierski połączony z romantyczną ekspresją plastyczną, a przede wszystkim nowatorskie rozwinięcie myśli ekologicznej w architekturze mają światowe znaczenie.

Fundusz ich imienia został powołany przez członków rodziny oraz przyjaciół pomaga młodym utalentowanym architektom i inżynierom budowlanym poznawać najnowsze rozwiązania z zakresu budownictwa społeczno-publicznego.

Fundusz przyznaje coroczną Nagrodę Architektoniczną im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego. Do konkursu zgłaszane są prace z zakresu budownictwa społeczno-publicznego, renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne oraz rewaloryzacji blokowisk.

W ocenie prac uwzględnia się szczególnie zastosowanie proekologicznych rozwiązań budowlanych, w tym wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Nagroda w wysokości 10 000 zł umożliwia dalszy rozwój zawodowy zwycięzcy.

Od 2009 roku dzięki współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych konkurs zyskał dodatkową kategorię, w ramach której oceniane są projekty poświęcone rewitalizacji budynków mieszkalnych pochodzących z wczesnych lat powojennych i budynków użyteczności publicznej.

Wystawa prac nagrodzonych w XV Konkursie Architektonicznym im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego
Od 22 października do 12 listopada 2015 roku
Muzeum Architektury
Wrocław

Dodaj komentarz