17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Wernisaż wystawy, która wieńczy 17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, odbędzie się 17 października w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem Przeglądu jest wspieranie unikalnej dziś dziedziny sztuki, danie twórcom możliwości konfrontacji i publicznej prezentacji prac.

Anna Brożek, „Kolekcja agatów” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Anna Brożek, „Kolekcja agatów” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na Ogólnopolski Konkurs Tkaniny Unikatowej w roku 2015 zostały przesłane prace bardzo różnorodne pod względem zarówno plastycznym, jak i technicznym. Jury zwróciło uwagę na fakt, iż większość tkanin była ciekawa plastycznie i reprezentowała wysoki poziom wykonania. Na szczególne podkreślenie zasługuje wielka różnorodność tematyczna, co świadczy o dużej kreatywności wykonawców. Twórcy używali do wykonania swoich prac różnego rodzaju włókien, a także innych materiałów. Jury przyznało nagrodę specjalną pracy w której autorka wykorzystała wplecione w tkaninę agaty. Praca charakteryzuje się zarówno bardzo dobrą kompozycją, świetną kolorystyką jak też wysokim poziomem technicznym – szczególnie wplatania kamieni w tkaninę.

Pozostałe nagrodzone prace przedstawiające pejzaże, drzewa, domy mają także ciekawą kolorystykę i odznaczają się wysokim poziomem wykonania. Jury zdecydowało o oddzielnym ocenianiu tkaniny ludowej, reprezentowanej przez tkaniny wielonicielnicową oraz podwójną – dywany dwuosnowowe. Tkaniny te to tkaniny użytkowe – kapy na łóżka i tkaniny dekoracyjne wieszane na ścianach. Kapy wykonywano zarówno w technice wielonicielnicowej, jak i podwójnej, tkaniny dekoracyjne tylko w technice podwójnej.

Wszystkie oceniane tkaniny charakteryzowały się doskonałą kompozycją, świetną kolorystyką oraz bardzo dobrym poziomem technicznym. Za szczególnie cenne Jury uznało fakt, że oceniana tkanina zarówno w swej kolorystyce, jak i wzorach bezpośrednio nawiązuje do tradycyjnych motywów ludowych. Pierwszą nagrodę w kategorii tkaniny ludowej zdobyła praca Teresy Pryzmont – dywan dwuosnowowy nawiązujący w swojej kompozycji i wzorach do najstarszych podwójnych tkanin mazurskich.

Tekst: Kinga Turska Skowronek

17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej
Od 17 października do 31 listopada 2015 roku
Wernisaż: 17 października 2015 roku, godzina 12.00
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
Bydgoszcz

Dodaj komentarz