Pastele z pamiętnika

W ramach 16. edycji projektu Artyści z naszego podwórka w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu odbędzie się kolejna wystawa pt. Pastele z pamiętnika. Tym razem będzie można oglądać prace, których autorem jest Andrzej Kmiecik

Andrzej Kmiecik, „Z pamiętnika” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Kmiecik, „Z pamiętnika” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W pracach Andrzeja Kmiecika na pierwszy rzut oka, dostrzega się to, co niektórzy mogliby uznać za dość irytującą manierę, grę czy też przekorną zabawę. Kolorystyczne płaszczyzny obrazów pokryte są całym systemem najrozmaitszych znaków. Znaków – dodajmy – nie zawsze dla postronnego widza rozpoznawalnych, wywołujących różnorodne asocjacje. (…) Młody artysta, rzecz jasna, nie od razu kreował ograniczoną powierzchnią płótna lub papieru – rzeczywistość tymi środkami wyrazu, które oglądać można między innymi na obecnej ekspozycji. Eksperymentował, szukał.

Mówi się niekiedy, że za pomocą li tylko koloru, określić można praktycznie wszystko. (…) Katalog znaków stosowanych przez Andrzeja Kmiecika liczy przeszło 400 pozycji. Są tu, wspomniane już, znaki o uniwersalnym znaczeniu, nie brak też odwołań do mitologii, mistyki, rodzimych mitów i obyczajowości. Kodu tego nie należy traktować jako dekoracyjnej czy medytacyjnej osnowy, ale jako fragment integralnej całości obrazu. Matka, natura ludzka, kierunek, prawość, spotkanie, podróż, wiarygodność, zderzenie – te znaki nie stwarzają dysonansu w stosunku do kolorystycznej wizji. Określają i porządkują fabułę obrazu, sugerując czy raczej proponując odbiorcy odautorski tok skojarzeń.

Kompozycje Andrzeja Kmiecika są bardzo jednorodne pod względem stylistycznym. Zauważyć jednak warto, że każda metoda, a więc i ta, stosowana przez autora niesie zarówno nieograniczone możliwości kreacyjne jak i naturalne ograniczenia formalne. Chyba za wcześnie więc na próbę klasyfikowania dorobku plastyka, który jest jeszcze na początku swojej twórczej drogi i być może w niedalekiej przyszłości, zarejestruje swoje przeżycia i w innej formie. Ruch, podróż, ciągłe poszukiwanie – to bowiem jedne z najczęściej powtarzających się motywów w pracach artysty.

Tekst: Zdzisław Szeliga

Artyści z naszego podwórka – projekt zakłada cykliczną promocję twórczości artystów Przemyśla w formie organizowanych sukcesywnie wystaw indywidualnych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Przemyślu. Przemyscy plastycy i fotograficy stanowią najliczniejsze środowisko artystyczne miasta. Mieszka tutaj i pracuje wielu znakomitych artystów. Projekt nawiązuje do cyklu artykułów pod tym samym tytułem, których edycję rozpoczął w roku 2005 miesięcznik „Nasz Przemyśl”.

Andrzej Kmiecik, Pastele z pamiętnika
Od 16 października do 3 listopada 2015 roku
Wernisaż: 16 października 2015 roku, godzina 18.00
Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Przemyśl

Dodaj komentarz