Obrazy nieprzedstawiające

Od 15 października do 30 listopada w Galerii EL w Elblągu będzie można oglądać wystawę Małgorzaty Szymankiewicz Lost and found.  Wernisaż odbędzie się 15 października o godz. 18.00.

„Lost and found” – plakat wystawy (źródło: materiały prasowe)

„Lost and found” – plakat wystawy (źródło: materiały prasowe)

Malarstwo ostatnich kilkudziesięciu lat zmaga się z trudnością określenia statusu obrazu nieprzedstawiającego, sytuowanego pomiędzy znaczeniem symbolicznym a jego materialnością, jako płaszczyzną barwną. Tę problematykę bardzo świadomie po/na-rusza Małgorzata Szymankiewicz, uznając, że na swej analitycznej drodze do źródeł malarstwo ma jeszcze wiele tak możliwości, jak i niemożliwości. Ważnym elementem refleksji malarskiej Szymankiewicz jest odniesienie się do historycznych już sposobów demaskacji malarstwa definiowanego metafizycznie. „Obraz nieprzedstawiający nie jest końcem możliwości obrazu, ale paradoksalnie poszerzaniem możliwości jego odbioru [...]” – powie autorka. I rzeczywiście, w pracach Małgorzaty Szymankiewicz dostrzegamy wyartykułowaną dobitnie nierozstrzygalność, którą odbierać należy jako ofertę czysto wizualną i doświadczenie wieloznaczności. To co niejasne, nieuchwytne w statusie obrazu każe każdorazowo pytać o możliwości aluzyjne malarstwa. O jego potencjalną tożsamość abstrakcyjną – tak o wystawie pisze Jarosław Denisiuk.

Małgorzata Szymankiewicz jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz Wydziału Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu. W 2015 roku uzyskała stopień doktorski na ASP w Gdańsku, jest autorką wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Obecnie jest asystentką w Pracowni Malarstwa i Nowych Mediów w Akademii Sztuki w Szczecinie.

Małgorzata Szymankiewicz. Lost and found
Wystawa czynna: od 15 października do 30 listopada 2015 roku
Wernisaż: 15 października 2015 roku, godz. 18.00
Centrum Sztuki Galeria EL
Elbląg

Dodaj komentarz