Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść

W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie już za kilka dni rozpocznie się wystawa Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, jednego z najważniejszych twórców litewskich, którego dorobek jest zestawiany z artystami tej miary co Wassily Kandinsky, Arnold Böcklin, Edvard Munch czy Odilon Redon.

„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wśród polskiej publiczności twórczość Čiurlionisa jest mało znana, co dziwi tym bardziej, że związki artysty z polskim środowiskiem twórczym przełomu XIX i XX wieku były niezwykle silne. Wystawa w Galerii MCK przybliży sylwetkę niezwykłego artysty-wizjonera, w którego twórczości można odnaleźć zarówno elementy symbolizmu, ekspresjonizmu, jak i początki poszukiwań abstrakcyjnych.

Čiurlionis był artystą niezwykle wszechstronnym – komponował muzykę, uprawiał malarstwo i grafikę, pisał poezje. W Krakowie będzie można zobaczyć blisko 100 prac – obrazów, grafik, rysunków, a także szkicowniki artysty. Do ekspozycji włączonych zostanie także kilka nagrań kompozycji muzycznych Čiurlionisa. Wszystko to złoży się na kompleksowy obraz twórcy, który wypowiadał się nie tylko poprzez plastykę, ale był również niezwykle aktywny na polu muzyki.

Nie ma granic pomiędzy sztukami – pisał Čiurlionis. – Muzyka łączy poezję i malarstwo, ma swoją architektonikę. Malarstwo może posiadać także takąż architektonikę jak muzyka i w farbach wyrażać dźwięki.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść
Od 16 października 2015 roku do 31 stycznia 2016 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz