K.A.U. Kollektiv w ramach rezydencji WRSW | BRLN

Podczas pobytu w ramach rezydencji WRSW | BRLN we wrześniu i październiku kolektyw K.A.U. z Berlina oraz reżyserka Małgorzata Wdowik pracować będą nad tematem wyobrażonych scenariuszy dla rzeczywistych sytuacji na warszawskiej Pradze-Południe.

WRSW | BRLN,  K.A.U Kollektiv, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

WRSW | BRLN, K.A.U Kollektiv, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

We współpracy z różnymi stowarzyszeniami
i grupami funkcjonującymi w dzielnicy, artyści szukać będą fikcyjnych alternatyw dla status quo. Zrealizują interwencję w przestrzeni miejskiej dotyczącą Marszu Niepodległości 2015 w Warszawie oraz warsztaty połączone z kongresem, dotyczącym fikcyjnej i rzeczywistej przyszłości Pragi.

Tematem interwencji w przestrzeni publicznej w Parku Skaryszewskim będzie sytuacja z ostatnich 100 metrów organizowanego w Warszawie Marszu Niepodległości. W tym roku ma on zakończyć się właśnie w tej lokalizacji na Pradze-Południe. Jak mogłoby wyglądać ostatnie kilkadziesiąt metrów Marszu Niepodległości 2015 w wykonaniu różnych grup ludzi? Jak mogłoby wyglądać jego szczęśliwe zakończenie?

Tematem warsztatów i kongresu realizowanego przez kolektyw K.A.U. wraz z reżyserką Małgorzatą Wdowik, będą fikcyjne stanowiska dotyczące przyszłości Pragi-Południe. Uczestnicy odegrają role przedstawicieli nieistniejących stowarzyszeń, firm, instytucji kulturalnych czy partii politycznych. Podczas kongresu debatować będą nad podziałem Pragi, w kategoriach fikcji i rzeczywistości.

K.A.U. – Philipp Bergmann, Thea Reifler i Matthias Schönijahn (kolektyw K.A.U.) spotkali się w Instytucie Stosowanych Badań Teatralnych w Giessen. Używając materiałów dokumentuąjcych konkretne sytuacje i wydarzenia jako punkt wyjścia, stosują różne artystyczne strategie zawłaszczania, dywersji i ponownej kreacji, poszukując nowych, wielowarstwowych doświadczeń. W swojej pracy wykorzystują performance, wideo, dźwięk i montaż.

Małgorzata Wdowik – studentka reżyserii teatralnej na Akademii Teatralnej w Warszawie oraz absolwentka wiedzy  o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy, wspólnie z Aleksandrą Jakubczak zrealizowała spektakl Zachem.Interwencja. Odbyła roczne stypendium naukowe w Theater Institute w Giessen, na wydziale Choreography and Performance. Stypendystka Ministra na rok akademicki 2010/2011. Twórczyni projektu digi-dizajn.pl prezentowanego 
w Narodowym Instytucie Audiowizualnym, w ramach wystawy Wejdź na poziom 2.0 oraz na Malta Festival Poznań 2013. Twórczyni projektu Bezdomność. Zadbamy o Ciebie prezentowanego na Malta Festival Poznań 2014. W ramach sekcji studenckiej reprezentowała Polskę na Prague Quartiennale z projektem The Boundries of Landscape.

WRSW | BRLN (Warszawa | Berlin) – to program jedno- i dwumiesięcznych wizyt studyjnych dla artystów, kuratorów oraz badaczy miejskich z Berlina realizowany przez Fundację Badań Przestrzeni Publicznej TU wraz ze społecznościami lokalnymi w budynkach  poprzemysłowych w lokalach użytkowych z zasobu m.st. Warszawy. Dotyczy współczesnej przestrzeni publicznej tych dwóch sąsiadujących stolic. Wydarzenia w ramach rezydencji – warsztaty i projekty w przestrzeni miejskiej – realizowane są we współpracy z artystami i kuratorami z Warszawy.

K.A.U. Kollektiv oraz Małgorzata Wdowik w ramach 3. rezydencji WRSW | BRLN
Od września do października 2015 roku
Interwencja: 4 października 2015 roku, godzina 15.00, Park Skaryszewski w Warszawie
Organizator: Fundacja Badań Przestrzeni Publicznej TU w Warszawie
Warszawa

Dodaj komentarz