Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida wręczone

22 września na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida – najważniejsze wyróżnienia przyznawane w dziedzinie sztuki przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w minionym roku.

Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laureatem nagrody w kategorii Literatura został Bohdan Zadura za tom poetycki Kropka nad i. Statuetkę w kategorii Muzyka odebrał Stanisław Leszczyński, którego kapituła doceniła za autorski 10. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Chopin i Jego Europa. W dziedzinie sztuk plastycznych uhonorowano Pawła Nowaka za dwie wystawy indywidualne: Transfusion w Galerii Promocyjnej w Warszawie oraz … Tętno… 083 bpm – zbiór prac z lat 2008–2014 w Nieformalnej Galerii Studio w Warszawie. W dziedzinie Teatr nagrodzono Macieja Wojtyszko, który w zeszłym roku wystawił na deskach Teatru Narodowego dramat swojego autorstwa Dowód na istnienie drugiego.

Nagrodą Dzieło Życia, przyznawaną za całokształt twórczości artystycznej, uhonorowany został Stefan Gierowski – malarz i rysownik, klasyk polskiej nowoczesności, twórca abstrakcji autonomicznej.

Bohdan Zadura – poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki.

Dla wypowiedzenia namysłu nad życiem poeta używa stylu, którego właściwościami są prostota, potoczność, konkretność. I właśnie (w) nim wyraża – udaje mu się wyrazić – jakąś trudno wyrażalną czy może nawet innymi sposobami w ogóle nie wyrażalną substancję istnienia. Tę nieuchwytną i nienazywalną, a zarazem gęstą i oplatającą substancję, wobec której zawodzą wszelkie słowa, a jedyną formą jej nazwania pozostaje zwykle milczenie. Taka wydaje się zasadnicza istota nowego – i znakomitego – tomu poetyckiego Bohdana Zadury (Tomasz Wójcik, fragment uzasadnienia wniosku).

Stanisław Leszczyński – teoretyk muzyki, krytyk, publicysta, menadżer, pedagog.

Sierpniowy Festiwal Chopin i jego Europa (…) w krótkim czasie zyskał renomę jednego z najciekawszych w Europie. (…) Wyróżniki festiwalu to nurt tzw. wykonawstwa historycznego, czyli wykonywanie utworów Chopina i innych twórców XIX wieku na fortepianach z epoki, obecność wybitnych artystów naszej doby i rejestracja ich koncertowych kreacji w znakomitych płytowych seriach wydawanych przez NIFC. Niezwykle cennym jest wprowadzenie do programu festiwalu utworów zapomnianych polskich rówieśników Chopina oraz polskich kompozytorów współczesnych w wykonaniach renomowanych artystów zagranicznych (Małgorzata Komorowska, fragment uzasadnienia wniosku).

Paweł Nowak – malarz i grafik.

Tworzone przez niego prace oddziałują na wszystkie zmysły odbiorcy, sugestywnie pokazując upływający czas, przebieg procesu destrukcji. Jego sztuka – jak sam mówi – obraca się wokół „minimalnej” filozofii życia człowieka, jego rodziny, codzienności, miłości i przemijania. Obrazy o niewielkich formach uzupełnione są o filmy video, fotografie i obiekty, które tworzą bardzo prywatny świat. Artysta nie podąża za modami, koniunkturami czy głównymi trendami sztuki, uparcie poszukuje i eksperymentuje (Adam Myjak, fragment uzasadnienia wniosku).

Maciej Wojtyszko – reżyser teatralny i filmowy, pisarz, autor sztuk.

… najważniejsze, czyli dialog, wprowadził Wojtyszko z lektury dzienników, listów, dramatów Gombrowicza i Mrożka – brał z lektur nie zadania, ale styl i sposób myślenia. Trudny dla aktorów utwór wyreżyserował w Teatrze Narodowym. Zrobił to perfekcyjnie, w najwyższym stylu (Redakcja czasopisma „SCENA”, fragment uzasadnienia wniosku).

Stefan Gierowski – malarz i rysownik, wybitny przedstawiciel awangardy malarskiej, klasyk polskiej nowoczesności, twórca „abstrakcji autonomicznej”.

Bogactwo, a zarazem siła koloru, który emanuje z malarstwa Gierowskiego, wskazuje, że posiadł wyjątkową zdolność świadomego widzenia. Tak jak istnieje słuch absolutny, tak predyspozycje wizualne Gierowskiego można nazwać absolutnym odczuwaniem najdrobniejszych niuansów barwnych. Oglądając jego obrazy, doznajemy niezwykłych odczuć. Uświadamiamy sobie, że tak zwane prawidłowe rozpoznawanie natury koloru jest zaledwie abecadłem wzrokowej orientacji. Właściwości energetyczne koloru, nawet niewielkich cząstek, składają się na strukturę barwną złożonego układu. Całość jest sumą części, czymś więcej niż zbiorem śmiałych pociągnięć pędzlem (Janusz Zagrodzki).

Laureaci oprócz statuetki otrzymali nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, a laureat Nagrody Dzieło Życia – 25 tys. zł.

Galę zwieńczył koncert Stanisławy Celińskiej, która zaśpiewała takie utwory jak Kasztany, francuską pieśń W ogrodzie mego ojca czy Zachodźże słoneczko, przeplatając je wierszami Wisławy Szymborskiej.

Nagrodę im. Cypriana Kamila Norwida ustanowił Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2001 roku. Przyznawana jest artystom tworzącym na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w danym roku kalendarzowym) w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. W 2005 roku została ustanowiona dodatkowa Nagroda Dzieło życia wręczana za całokształt twórczości.

Celem i ideą Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida jest przede wszystkim ukazywanie i promocja wybitnych dzieł i artystów tworzących na Mazowszu, przyczyniających się do wzrostu rangi regionu.

W tym roku była to już 14. edycja nagrody. Wśród jej laureatów są takie osobowości jak: aktorzy i reżyserzy Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski; dyrygenci Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz; artyści plastycy Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą Dzieło życia uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.

Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida
22 września 2015 roku
Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie

Dodaj komentarz