Izabella Gustowska w Sopocie

1 sierpnia Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na monograficzną wystawę Izabelli Gustowskiej Pamiętam jak… Pamiętam że… Wybór prac 1977–1996. Zostaną na niej zaprezentowane prace z pierwszych wielkich cykli artystki.

Izabella Gustowska, Ofiara I, 1989 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Izabella Gustowska, Ofiara I, 1989 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W pracy nad cyklami Izabella Gustowska wychodzi od realnej materii, twarzy i ciała, by stworzyć wirtualny wizerunek na pograniczu rzeczywistości i snu. Sztukę Izabelli Gustowskiej charakteryzują liczne odniesienia do problematyki snu, czasu, pamięci i wyobraźni.

Główną osią, wokół której budowane są prace przede wszystkim z cyklu Względne cechy podobieństwa jest zdublowany obiekt, pozornie idealna kopia. Cykl jest refleksją nad różnicami i podobieństwami. We wczesnych pracach artystka skupia się na ukazaniu zwielokrotnionych autowizerunków, zarysów, cieni, lustrzanych odbić. Cykle Kobiety, Względne cechy podobieństwa, Względne cechy podobieństwa – Poza sobą i Sny oparte są na ikonografii kobiecości – pojawiają się  autoportrety, akty oraz grupowe i jednostkowe portrety kobiet.

Niesamowite i odrealnione wizerunki wywołują napięcie między tym, co uznane za realne, a tym, co wyobrażone obrazowo. Wiele prac artystki jest intermedialna, stając na granicy technik i gatunków, artystka eksperymentowała z tradycyjnymi technikami fotografii, grafiki, malarstwa i rzeźby, wydobywając z ich połączenia zupełnie nową jakość wizualną i symboliczną. Wystawa jest symbolicznym powrotem do lat 70. i 80. oraz do początku lat 90. XX wieku, czyli do historycznego już okresu w sztuce polskiej.

Izabella Gustowska, Pamiętam jak… Pamiętam że… Wybór prac 1977–1996
Od 2 października do 15 listopada 2015 roku
Wernisaż: 1 października 2015 roku, godzina 19.30
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Dodaj komentarz