• 2015-09-23

XX Konfrontacje Teatralne

Od 9 do 18 października w Lublinie będą odbywać się XX Konfrontacje Teatralne. W programie znalazły się spektakle polskich i zagranicznych twórców, projekt Klauzula przyzwoitości, performanse, wydarzenia muzyczne, czytania sceniczne, Kino Konfrontacji, wystawy i wiele innych wydarzeń.

Konfrontacje Teatralne 2014, „Bracia Karamazow”, fot. Maciej Rukasz (źródło: materiały prasowe)

Konfrontacje Teatralne 2014, „Bracia Karamazow”, fot. Maciej Rukasz (źródło: materiały prasowe)

Festiwal, założony 20 lat temu przez najważniejszych twórców lubelskiej awangardy teatralnej: Janusza Opryńskiego, Włodzimierza Staniewskiego i Leszka Mądzika, od początku poszukiwał innych rozwiązań i pomysłów niż te, które obowiązują w teatralnym mainstreamie, wskazując zarazem, że model teatru dramatycznego nie jest jedynym możliwym. Konfrontacje wyrastają z tradycji teatru niezależnego, awangardowego, politycznego i takiego do dzisiaj poszukują. Wychodząc z założenia, że to, co najciekawsze, dzieje się na styku granic, dziedzin i dyscyplin, uparcie podejmują próby rozszerzania formuły teatru i wskazują na obszary nieoczywiste, sytuujące się pomiędzy rozmaitymi dziedzinami sztuki. Jednocześnie pytają o odpowiedzialność twórców, podejmując przy tym kluczowy dzisiaj temat kondycji pracy artystów i pracowników sztuki oraz warunkującego je systemu produkcji.

Program 20. edycji Festiwalu zbudowany jest wokół trzech nurtów tematycznych, które przeplatają się ze sobą w rozmaity, nieraz zaskakujący sposób:

1. Polityczność sztuki. Także tej cenzurowanej. Organizatorzy pokażą twórców wyraziście politycznych, krytycznych, zmuszających do myślenia i otwierających nowe konteksty, a jednocześnie odsłonią społeczny i ekonomiczny kontekst ich pracy.

2. Sztuki performatywne. Ponownie zaproszą lubelską publiczność na spektakle, które w fascynujący, zaskakujący sposób poszerzają formułę teatru, proponują nowy sposób myślenia o języku teatralnym, kwestionując tym samym model dramatycznego teatru repertuarowego jako jedynego możliwego.

3. Niezależność. Konfrontacje powstały 20 lat temu jako festiwal teatru niezależnego, awangardowego, poszukującego. Czym jest dzisiaj niezależność? Niezależność od kogo, czego? Wobec czego chcemy tworzyć dziś alternatywę?

XX Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje Teatralne
Od 9 do 18 października 2015 roku
Kuratorzy: Marta Keil, Grzegorz Reske
Centrum Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz