• 2015-09-19

Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce

W najbliższy poniedziałek w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie odbędzie się spotkanie z Joanną Michalic, autorką książki Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych (Żydowski Instytut Historyczny, 2015). Spotkanie poprowadzi Marta Duch-Dyngosz (Miesięcznik „Znak”).

Spotkanie z Joanną Beatą Michalic wokół książki „Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spotkanie z Joanną Beatą Michalic wokół książki „Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autorka podjęła trudne zadanie połączenia badania o charakterze historycznym […] ze studium socjologicznym […], rozpatrując trwanie oraz ewolucję stereotypów [antyżydowskich] w latach międzywojennych na tle historycznym, wpływ na ich utrwalenie, względnie przemiany podczas lat okupacji oraz Zagłady, a wreszcie powrót stereotypów w nowych warunkach historycznych i ich przeobrażenia po wojnie.

(z recenzji prof. Jerzego Tomaszewskiego)

Joanna Beata Michlic jest historyczką zajmującą się dziejami społecznymi i kulturowymi Żydów wschodnioeuropejskich oraz pamięcią o Holokauście.

Spotkanie z Joanną Beatą Michalic
21 września 2015 roku, godz. 17.00
Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie

Dodaj komentarz