Literatura bez granic

Czy emigracja zmienia język i perspektywę pisarza? Czy to ważne, gdzie stoi biurko, przy którym tworzy? Literatura bez granic to projekt poświęcony współczesnej polskiej literaturze powstałej poza krajem, który potrwa od października do grudnia w Gdyni.

Przez całą jesień Muzeum Emigracji zaprasza na spotkania z autorkami i autorami należącymi do najciekawszych głosów rodzimej prozy. W Gdyni pojawią się Manuela Gretkowska, Grażyna Plebanek, Łukasz Orbitowski i Wioletta Grzegorzewska. Przed każdym spotkaniem Muzeum zaprosi do wybranych filii gdyńskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej na czytanie tekstów zaproszonych gości w aktorskich interpretacjach.

Z myślą o wszystkich, którzy dopiero planują rozpoczęcie kariery pisarskiej, zorganizowane zostaną warsztaty kreatywnego pisania. Zajęcia poprowadzą uczestników od szukania inspiracji przez tworzenie fabuły i bohaterów aż po możliwości dotarcia do czytelnika, takie jak selfpublishing czy publikacja dotowana.

A że miłość do czytania cechuje zwłaszcza najmłodszych, również dla nich Muzeum przygotowało zajęcia literacko-plastyczne. Kiedy ich uczestnicy – dzieci od 5 do 10 roku życia – będą bawiły się słowem i obrazem, rodzice ze spokojną głową będą mogli wziąć udział w spotkaniach z zaproszonymi pisarzami i pisarkami.

W listopadzie odbędzie się również dyskusja z udziałem uznanych literaturoznawców, Andrzeja Franaszka i Barbary Toruńczyk, podczas której prześledzone będą zmiany w statusie literatury emigracyjnej w XX i na początku XXI wieku. Uczestnicy spotkania zastanowią się, jaka była jej rola, gdy tworzyli ją Witold Gombrowicz i Czesław Miłosz, a jaka jest dziś. Spróbują też odpowiedzieć na pytanie, czy miejsce zamieszkania pisarza zmienia obecnie jego ogląd rzeczywistości i nadaje inną perspektywę, a może tak pojmowana geografia straciła na znaczeniu?

Podczas projektu Literatura bez granic zarówno spotkania z pisarzami, jak i dyskusja będą dostępne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. Wydarzenia będą tłumaczone na Polski Język Migowy.

Wszystkie wydarzenia projektu są bezpłatne. Na zajęcia dla dzieci obowiązują wcześniejsze zapisy. Jeszce we wrześniu pojawi się informacja o sposobie rekrutacji na warsztaty kreatywnego pisania.

Projekt Literatura bez granic jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tłumaczenie na Polski Język Migowy w ramach projektu Muzeum bez wyjątku jest również dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania:

 • Manuela Gretkowska – Emigracja jako przygoda i ryzyko | 3 października, godz. 16.00
 • Grażyna Plebanek – Uczucia w obcym świecie | 7 listopada, godz. 16.00
 • Andrzej Franaszek i Barbara Toruńczyk – Tęsknota za Polską. Dyskusja | 20 listopada, godz. 18.00
 • Łukasz Orbitowski – Polska widziana z daleka | 28 listopada, godz. 16.00
 • Wioletta Grzegorzewska – Polak w multiświecie | 12 grudnia, godz. 16.00

Warsztaty kreatywnego pisania:

 • 24 października, godz. 13.00
 • 31 października, godz. 13.00

Czytanie z bibliotekach:

 • Czytamy Manuelę Gretkowską | 1 października, godz. 17.00 | MBP w Gdyni Filia 1
 • Czytamy Grażynę Plebanek | 5 listopada, godz. 17.00 | MBP w Gdyni Filia 1
 • Czytamy Łukasza Orbitowskiego | 26 listopada, godz. 17.00 | MBP w Gdyni Filia 18
 • Czytamy Wiolettę Grzegorzewską | 10 grudnia, godz. 17.00 | MBP w Gdyni Filia 18

Literatura bez granic
Od października do grudnia 2015 roku
Muzeum Emigracji w Gdyni

Dodaj komentarz