Július Koller – ?

25 września w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy zatytułowanej ?. Prezentuje ona nowe spojrzenie na twórczość słowackiego artysty Júliusa Kollera – postaci ikonicznej dla historii neo- i postawagardy.

Július Koller, „U.F.O.-naut J.K. (U.F.O.)”, 1980, flamaster i farba na cz/b fotografii. Dzięki uprzejmości Galerii Martin Janda i Stowarzyszenia Júliusa Kollera (źródło: materiały prasowe organizatora)

Július Koller, „U.F.O.-naut J.K. (U.F.O.)”, 1980, flamaster i farba na cz/b fotografii. Dzięki uprzejmości Galerii Martin Janda i Stowarzyszenia Júliusa Kollera (źródło: materiały prasowe organizatora)

We wczesnych latach 90. XX wieku twórczość Kollera została odkryta przez słowackich artystów i intelektualistów, stając się ważną inspiracją dla twórców w całej Europie Wschodniej. Dopiero niedawno zyskała ona również szerokie uznanie w zachodnim świecie sztuki i zaczęła wywierać znaczący wpływ
na artystów młodszego pokolenia na całym świecie.

Pokaz obejmuje ogromny zbiór prac, dokumentów archiwalnych i druków ulotnych sporządzonych przez Júliusa Kollera, które nigdy wcześniej nie były pokazywane. Koller celowo powielał swoje prace, tworzył ich różne warianty czy podnosił swoim podpisem bezwartościowe przedmioty codziennego użytku do rangi dzieła sztuki, tym samym podważając zasady rządzące rynkiem sztuki i utowarowienie współczesnej sztuki.

Zaprzeczając wyjątkowości pojedynczego, bezcennego obiektu sztuki, artysta na szeroką skalę wykorzystywał w swojej twórczości fotografię amatorską i powielacz. Wystawa prezentuje wszechstronność, skalę oraz konceptualny rygor prac Kollera, a także szeroki wachlarz jego metod twórczych, proponując nowe podejście do  interpretacji i prezentacji tej twórczości. Na plan pierwszy wydobyta została strategia artysty polegająca na wykorzystywaniu przedmiotów gotowych, zastanej rzeczywistości i „prawdziwego życia” jako składowych, które twórca rekonfiguruje, by położyć kres estetyce i stworzyć nową „sytuację kulturową” przynoszącą „nowe życie – nową kreatywność i nową Kulturę Kosmohumanistyczną”.

Począwszy od 1969 roku znak zapytania („?”) pełnił dla Júliusa Kollera rolę podpisu, tematu i medium. Stanowił on dla artysty uniwersalny symbol zwątpienia, którego wymowa nie ograniczała się jedynie do kontestowania sytuacji politycznej i społecznej ówczesnej Czechosłowacji. W twórczości Kollera znak zapytania wielokrotnie powraca jako wyraz niepewności, kwestionowania gnębiącej siły hegemonicznego aparatu państwa oraz technologicznych fantazji późnego modernizmu, a także jako znak-komunikat artysty dla ludzkości.

Pokaz powstał we współpracy z Słowacką Galerią Narodową w Bratysławie, Kolekcją Linea w Bratysławie, Galerią Miejską Bratysławy; Kolekcją SOGA w Bratysławie; Pierwszą Słowacką Grupą Inwestycyjną w Bratysławie; Stowarzyszeniem JúliusaKollera w Bratysławie; Kontakt. Kolekcją Sztuki Erste Group i ERSTE Foundation w Wiedniu; galerią Martin Janda w Wiedniu; galerią gb agency w Paryżu oraz przy wsparciu osób prywatnych, które udostępniły na wystawę prace ze swoich zbiorów.

Július Koller, ?
Od 25 września do 10 stycznia 2016 roku
Wernisaż: 25 września 2015 roku, godzina 19.00
Kuratorzy: Daniel Grúň, Kathrin Rhomberg, Georg Schöllhammer
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Warszawa

Dodaj komentarz