Black out #2

9 września w Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku zaprasza na wernisaż wystawy Black out #2. Wystawa prezentuje najciekawsze prace studentów powstałe w ciągu roku w Katedrze Intermediów ASP w Gdańsku.

Wystawa „Black out #2”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Black out #2”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa pokazuje sztukę nowych mediów – sztukę wideo, performance, fotografię i instalacje – która poza poszukiwaniem nowych środków wyrazu, pragnie poddać krytycznej refleksji także sposób własnego funkcjonowania.

W tym roku studenci intermediów zajmowali się w pracowniach między innymi tematami postczłowieczeństwa, Islamu i zła. Podejmowali analizę wypowiedzi jako zamkniętego układu zmiennych istniejącego pod groźbą rozładowania napięcia, przerwania przepływu i powrotu w nieartykułowaną ciemność.

Młoda sztuka, która pracuje w obliczu paraliżu komunikacyjnego wywołanego zalewem obrazów, swój moment rytualnej jasności i sensu znajduje w ryzykownym akcie rozpoczęcia dialogu.

Black out #2
Od 9 września do 4 października 2015 roku
Wernisaż: 9 września 2015 roku, godzina 18.00
Kurator: Grzegorz Klaman
Organizatorzy: Katedra Intermediów, Wydział Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku
Instytut Sztuki Wyspa
Gdańsk

Dodaj komentarz