• 2015-09-08

Odkrywanie zapomnianego dziedzictwa

Hasłem Europejskich Dni Dziedzictwa jest w tym roku Utracone Dziedzictwo. 23. edycja tego przedsięwzięcia sięgnie do tych aspektów naszej wspólnej kultury, które zdają się być zapomniane, odchodzą na naszych oczach lub już bezpowrotnie je utraciliśmy.

Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu – plakat (źródło: materiały prasowe)

Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu – plakat (źródło: materiały prasowe)

Podkarpacie, będące niegdyś częścią Galicji to prawdziwa mozaika kulturowa i tygiel etnograficzny, posiadające interesującą, ale również trudną historię. Tegoroczne wydarzenia w ramach EDD dotyczyć będą przede wszystkim strat w zasobach dziedzictwa kulturowego w wyniku tragicznych wydarzeń wojennych, utraty materialnych źródeł tożsamości spowodowanej decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi, problemu utraconych lub zapomnianych lokalnych tradycji, aspektów odrębności kulturowej mniejszości religijnych i etnicznych obecnych w przeszłości w regionie – czyli dziedzictwa, które często bezpowrotnie ginie na naszych oczach, a o które warto walczyć, którego warto się trzymać.

Europejskie Dni Dziedzictwa to wspólna inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej. To największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu.

Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się tradycyjnie w drugi i trzeci weekend września, umożliwiając szerokiej publiczności dostęp do zabytków, które na co dzień są dla niej niedostępne lub przybliżają mało znane aspekty kultury materialnej. Każda impreza odbywa się w tematycznej zgodzie z tegorocznym ogólnopolskim hasłem – Utracone dziedzictwo, a każdy wstęp jest bezpłatny.

Przedsięwzięcie jest szansą na zaprezentowanie kultury, jej wieloaspektowości i różnorodności w nowym świetle, z nowej perspektywy. EDD w Polsce to również narzędzie wzmacniające społeczną współodpowiedzialność za stan kultury i jej zabytków.

W tegorocznej edycji wydarzenia weźmie udział 12 miast, zaś 23 organizatorów przygotuje dla wszystkich miłośników kultury kilkadziesiąt wydarzeń – imprez plenerowych i rekonstrukcyjnych, festiwali i festynów, wystaw, spotkań autorskich, warsztatów i prezentacji.

Europejskie Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu 2015
Od 12 do 20 września 2015 roku
Muzeum Podkarpackie w Krośnie

Dodaj komentarz