Ocalić od zapomnienia – Zdzisław Walicki

9 września Auli Akademii Sztuk Pięknych Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy Ocalić od zapomnienia. Jest co cykl wystaw organizowany przez Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków. Tym razem na wystawie znajdą się prace, których autorem jest Zdzisław Walicki.

Zdzisław Walicki, wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdzisław Walicki, wystawa z cyklu „Ocalić od zapomnienia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Już po raz 13. w cyklu prezentacji Ocalić od zapomnienia Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków przedstawi wystawę , tym razem poświęconą twórczości zmarłemu w 2008 roku grafikowi, malarzowi Zdzisławowi Walickiemu. Wystawy Ocalić od zapomnienia to coroczny cykl prezentacji przypominający dorobek twórczy nieżyjących już artystów malarzy Wybrzeża.

Pierwsza ekspozycja miała miejsce w 2003 roku i poświęcona była Wiesławowi Markowskiemu, ostatnia zaś przed rokiem Rajmundowi Pietkiewiczowi. Od dwóch lat pokazy te mają miejsce w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Poprzednio trzy pierwsze edycje odbyły się w Zielonej Bramie, a następne siedem Muzeum Narodowym – Oddziale Sztuki Nowoczesnej Pałacu Opatów w Oliwie.

Wernisaż uświetni koncert w wykonaniu Olgierda Walickiego.

Zdzisław Walicki – urodził się 15 stycznia 1940 roku w Łodzi, gdzie ukończył technikum fotograficzne, a następnie w 1967 roku w pracowni prof. Zdzisława Głowackiego,  Państwową Wyższa Szkołę Sztuk Plastycznych. Był członkiem gdańskiego ZPAP czynnie uczestnicząc w życiu artystycznym środowiska, a także pełniąc liczne funkcje organizacyjne. Do roku 1975, kiedy to zatrudniony został w gdańskiej PWSSP, kolejno pracował  w sopockiej firmie Foto – Pam, Wydawnictwie Morskim i Krajowej Agencji Wydawniczej. W gdańskiej uczelni artysta zatrudniony był w Pracowni Grafiki Projektowej na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1984–87 był prodziekanem, a następnie dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki (1987 –1990). W latach 1996–1999 kierował katedrą Projektowania Graficznego. Od 1996 roku był profesorem nadzwyczajnym Gdańskiej Akademii. W tym czasie całą swoją twórczość w całości poświęcił grafice użytkowej i malarstwu. Jest autorem ponad stu  projektów z zakresu grafiki książkowej. Projektował plakaty, foldery, kalendarze, etykiety. Równolegle malował, rysował i fotografował. Jest laureatem wielu konkursów graficznych. Jego prace w swoich zbiorach posiada Muzeum Plakatu w Wilanowie. Zmarł w 2008 roku.

Zdzisław Walicki, Ocalić od zapomnienia
Od 9 do 26 września 2015 roku
Wernisaż: 9 września 2015 roku, godzina 17.00
Organizatorzy: Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Aula Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Gdańsk

Dodaj komentarz