W Gdańsku powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej

Centrum Informacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawiadamia, że 1 września w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku odbyło się podpisanie listu intencyjnego ws. współdziałania na rzecz utworzenia i rozwoju Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku jako oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: Wikipedia, na licencji Creative Commons)

Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: Wikipedia, na licencji Creative Commons)

List podpisali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Misją nowego Muzeum będzie gromadzenie, udostępnianie, upowszechnianie, interpretowanie, wystawianie i prezentowanie kolekcji sztuki współczesnej jak najszerszej publiczności z Polski i zagranicy. Muzeum będzie propagować światową sztukę XX i XXI wieku, wzmacniać wizerunek Pomorza jako regionu istotnego dla współczesnej międzynarodowej sztuki oraz dążyć do powiększania zbiorów sztuki współczesnej w kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także prowadzić działalność naukową, kulturalną i edukacyjną – napisano w liście.

Docelowa siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej ma się znajdować na byłych terenach stoczniowych – tzw. Młodym Mieście. „Miejsce to ma szczególne historyczne znaczenie dla Gdańska i daje wyjątkową okazję do przekształcenia obiektów postindustrialnych w przestrzeń służącą kulturze, sztuce i integracji społecznej” – czytamy dalej w liście.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Gdańsku
Podpisanie listu intencyjnego: 1 września 2015 roku
Gdańsk

Dodaj komentarz