Akademia Dziedzictwa – rekrutacja trwa!

Ponad 300 godzin lekcyjnych wykładów, warsztatów i wyjazdów seminaryjnych. Zajęcia z ekspertami z zakresu sztuki, ekonomii, prawa i zarządzania. 60 punktów ECTS. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nabór do 12. edycji Akademia Dziedzictwa trwa!

Akademia Dziedzictwa – rekrutacja trwa! (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akademia Dziedzictwa – rekrutacja trwa! (źródło: materiały prasowe organizatora)

Akademia Dziedzictwa to dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym. Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne tworzące podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze studiów otrzymują wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, sztuki i architektury, konserwacji zabytków, polityki państwa wobec kultury i dziedzictwa. Przechodzą specjalistyczne szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są również warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe seminaria poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

  • Kultura i dziedzictwo;
  • Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;
  • Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;
  • Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;
  • Samorząd terytorialny, administracja publiczna, planowanie przestrzenne;
  • Seminaria dyplomowe.

Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, operatorzy turystyczni, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, właściciele obiektów zabytkowych i inwestorzy, a także osoby, które planują karierę zawodową związaną z zarządzaniem kulturą, ochroną dziedzictwa, jego promocją i upowszechnianiem.

Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Z AD współpracują m.in.: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

Studia realizowane są od 2001 roku przez MCK wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W pierwszym polskim rankingu studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze Akademia Dziedzictwa znalazła się na drugim miejscu pośród jedenastu ocenianych programów. Klasyfikacji dokonał w roku 2007 Polski Portal Menedżerów Kultury, uwzględniając takie czynniki jak kadra, program nauczania i cena studiów.

Akademia Dziedzictwa: nabór do 12. edycji
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Więcej informacji 

Dodaj komentarz