• 2015-08-28

Chopiniana w tajemniczej atmosferze nocy

13. edycja Chopiniany odbędzie się w tajemniczej atmosferze nocy. Wszystko za sprawą nokturnu, formy muzycznej nastrojem nocy inspirowanej, która będzie tematem tegorocznej edycji festiwalu. Podczas dwóch weekendów września w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku usłyszeć będzie można nie tylko nie tylko Chopina, ale także między innymi Bacha, Mozarta, Schumanna, Liszta czy Barbera.

13. Dni Fryderyka Chopina – plakat (źródło: materiały prasowe)

13. Dni Fryderyka Chopina – plakat (źródło: materiały prasowe)

Chopiniana już po raz czwarty odbędzie się w Płocku. Wybrany repertuar umożliwia słuchaczom szanse na spotkanie z doskonałymi muzykami, wykonującymi dzieła naszego największego kompozytora. Tak będzie i tym razem. Choć Chopin nie jest twórcą formy nokturnu, doprowadził ją do największego rozkwitu. Po nokturn sięgali chętnie również kompozytorzy kolejnych pokoleń, aż po wiek XX. Nokturny Chopina będą zatem pretekstem do przyjrzenia się historii i ewolucji tej wyjątkowo nastrojowej, ekspresyjnej i melodyjnej formy.

Zabrzmią jednak nie tylko nokturny, ale również kompozycje, które w taki czy inny sposób są z nocą związane. Usłyszeć będzie można między innymi: Wariacje Goldbergowskie Bacha, które, jak wieść głosi, napisane były by umilić bezsenne noce Johanna Gottlieba Goldberga, Nachtstücke Roberta Schumanna, który uwielbiał twórczość Chopina (podobno z umiarkowaną wzajemnością), nocne serenady Mozarta ze zbiorów Eine kleine Nachtmusik i Nacht Musique, nokturny, czy utrzymane w charakterze nokturnów utwory Griega, Skriabina, Fauré’go, Barbera, Liszta i Dvořaka.

Wystąpią soliści: Ewa Pobłocka i Karol Radziwonowicz, którzy zaprezentują nokturny samego Chopina, ale także zespoły kameralne: Canone all’Unisono, NFM Ensemble i Lutosair Quintet. Jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów młodego pokolenia Marcin Zdunik zagra w duecie z pianistą Aleksandrem Dębiczem, improwizując na temat nokturnów Chopina.

Chopiniana to nie tylko koncerty, ale także towarzyszące im wydarzenia, również o charakterze edukacyjnym. W tym roku w Płocku, już po raz trzeci w historii festiwalu, odbędzie się edukacyjna gra miejska dla dzieci i młodzieży, która tematycznie związana będzie z festiwalem. Muzyka nocy to gra z wątkiem detektywistyczno-przygodowym. Współzawodniczące między sobą grupy uczestników będą miały za zadanie skompletować rozrzucone na terenie Płocka zbiory związane z Chopinem i jego nokturnami.

13. Dni Fryderyka Chopina w Płocku
Od 11 do 20 września 2015 roku
Mazowiecki Instytut Kultury

Dodaj komentarz