• 2015-08-27

Wrzeszcz Art zaprezentuje Marzycieli

W ramach 5. edycji Wrzeszcz Art! 29 sierpnia otwarta zostanie wystawa Marzyciele autorstwa Diany Rönnberg i Kordiana Lewandowskiego. Celem projektu jest przybliżenie kontekstu społecznego w sztuce współczesnej, jak również ukazanie różnorodności jej form i tematyki.

Diana Rönnberg, Kordian Lewandowski „Marzyciele” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Diana Rönnberg, Kordian Lewandowski „Marzyciele” (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wrzeszcz Art! to cykliczny projekt artystyczny o charakterze interdyscyplinarnym i długofalowym. Pierwsza edycja, która odbyła się w roku 2011 została powołana w nowej siedzibie Kolonii Artystów Galeria Wideo, w której prezentowano artystów posługujących się w swojej twórczości wideo, dokumentem, filmem oraz video-artem.

Głównym celem wydarzenia jest prezentowanie i gromadzenie prac wideo artystów, tak aby powstała swoista kolekcja – archiwum edukacyjne dostępne dla każdego. W roku 2014, dzięki wsparciu finansowemu i współpracy merytorycznej z Instytutem Kultury Miejskiej została wydana też płyta DVD z filmami zaproszonych artystów. Na płycie znalazł się wybór filmów 13 artystów, którzy tworzą i mieszkają w Trójmieście.

Diana Rönnberg – urodzona w 1983 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W wieku ośmiu lat przeprowadziła się do Szwecji. W latach 2004­-2009 studiowała fotografię na ASP (obecny UAP) w Poznaniu. Rozpoczęła studia doktoranckie na wydziale intermediów ASP w Gdańsku. Artystka mieszka i pracuje w Polsce oraz w Szwecji. Zajmuje się sztuką video, fotografią, instalacją, malarstwem, poezją oraz śpiewem.

Kordian Lewandowski – absolwent Katedry Intermedialnej ASP w Gdańsku. W środowisku młodych trójmiejskich artystów jest postacią wyjątkową. Z łatwością odnajduje się we wszystkich dziedzinach sztuki: w jego portfolio znajdują się prace z zakresu rzeźby, rysunku, malarstwa, performance’u, fotografii czy filmu. Niemal wszystkie dokonania tego artysty cechują się nietuzinkową estetyką i precyzją wykonania. Kordian Lewandowski, mówiąc o swojej twórczości często używa pojęcia „Epigon”, nakreślając w ten sposób siebie i swoją sztukę.

Wystawa Diany Rönnberg i Kordiana Lewandowskiego Marzyciele w ramach 5. edycji Wrzeszcz Art
29 sierpnia do 30 września 2015 roku
Kolonia Artystów
Gdańsk

Dodaj komentarz