• 2015-08-25

Taniec współczesny w Teatrze Studio

We wrześniu rusza projekt Scena Tańca Studio realizowany przez Teatr Studio i Instytut Muzyki i Tańca przy wsparciu Biura Kultury m.st. Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To program regularnej prezentacji najciekawszych spektakli tanecznych z całej Polski, zrealizowanych przez polskich artystów i zespoły lub twórców działających na stałe w Polsce.

Scena Tańca Studio – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Scena Tańca Studio – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przez trzy dni każdego miesiąca Studio będzie przestrzenią dedykowaną wyłącznie wydarzeniom tanecznym – w programie znajdą się wydarzenia pokazujące różnorodność form i stylów tańca współczesnego. Teatr Studio jako instytucja od lat goszcząca wydarzenia taneczne, w której tradycję wpisana jest interdyscyplinarność i otwartość na inne niż teatr dramatyczny dziedziny sztuki, jest naturalnym partnerem do realizacji tego przedsięwzięcia.

Autorzy programu artystycznego pierwszej odsłony projektu (wrzesień–grudzień) to Jadwiga Majewska i Mikołaj Mikołajczyk. W pierwszej odsłonie pojawią się zarówno zespoły instytucjonalne – baletowe i tańca współczesnego, takie jak Polski Teatr Tańca, Kielecki Teatr Tańca, Compagnie Linga czy tancerze Polskiego Baletu Narodowego w choreografiach Roberta Bondary – jak i niezależne zespoły oraz twórcy tańca współczesnego. W programie znajdą się m.in. nagrodzone na Polskiej Platformie Tańca spektakle Niżyński. Święto snów (Wygoda/Krawczyński/Godowska), Insight Janusza Orlika i Joanny Leśnierowskiej czy Room 40 Macieja Kuźmińskiego, a także performans Akty Aurory Lubos, który niezwykle poruszył krytyków i widzów Polskiej Platformy Tańca.

W ramach Sceny Tańca Studio zobaczymy zarówno spektakle twórców młodego pokolenia (m.in. Paweł Sakowicz, Agata Maszkiewicz), jak i doświadczonych artystów działających w Polsce i za granicą (m.in. Katarzyna Gdaniec, Mikołaj Mikołajczyk, Krakowski Teatr Tańca, Teatr Dada von Bzdülöw, Rafał Dziemidok, Radek Hewelt i Filip Szatarski, Iwona Pasińska, Pracownia Fizyczna). Ważnym elementem programu są taneczne spektakle dla dzieci. Program Sceny Tańca Studio to również warsztaty taneczne adresowane do różnych grup wiekowych, w tym do najmłodszych, a także działania w przestrzeni pozateatralnej.

Taniec mówi do każdego w inny sposób. Wspólnie z artystami podejmujemy dialog z publicznością i dialog z teatrem. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się dla innych miast w Polsce modelowym przykładem stałej sceny tańca, co pomoże w tworzeniu sieci ośrodków wpisujących w swój repertuar działania polskich artystów. Chcielibyśmy, by poprzez nasze działania całe środowisko taneczne w Polsce odzyskało podmiotowość. Dzięki wsparciu tak wielu instytucji kultury możemy dać polskim artystom tańca prawdziwą scenę, niech będzie nią scena w teatrze, studio tańca, niech będzie nią pierwsza w Polsce Scena Tańca Studio.

Jadwiga Majewska

Scena Tańca Studio
Inauguracja: od 4 do 6 września 2015 roku
Teatr Studio w Warszawie

Dodaj komentarz