Krzewienie kultury

BWA w Tarnowie zaprasza na wystawę Krzewienie kultury, której wernisaż odbędzie się 3 września. Kama Sokolnicka pokaże na wystawie swoje prace dedykowane domniemanym i rzeczywistym relacjom oraz rolom tarnowskiego BWA i otaczającego je parku.

Park Strzelecki, przedwojenna kartka pocztowa, z kolekcji Marka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Park Strzelecki, przedwojenna kartka pocztowa, z kolekcji Marka Tomaszewskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

W szerszym wymiarze tytułowe krzewienie kultury zawiera w sobie pewną ambiwalencję. Z jednej strony sadzenie i zbieranie owoców, a z drugiej możliwość skaleczenia, zarówno przez krzewiących, jak i odbiorców.

Artystka – córka ogrodników, w życiu i pracy zwraca uwagę na koncepcję określającą dwie grupy postaw ludzkich – ogrodniczą i łowczą. Prace tworzące wystawę – Fotosynteza, Czyżnia, Advisor, Goldfinger, Rapsod - ulokowała pośród drzew, krzewów i architektury parku. Osią wystawy jest Parkan - rzeźba powtarzająca w rzeczywistej skali przęsło zabytkowego ogrodzenia zaprojektowanego przez międzywojennego tarnowskiego architekta Edwarda Okonia.

Kama Sokolnicka – urodziła się w 1978 roku we Wrocławiu. Ukończyła studia na Wydziale Grafiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom pt. Kotłownia z częścią socjalną obroniła w 2003 roku w Pracowni Rysunku Zawodowego prof. E. Geta-Stankiewicza. Wykorzystuje szerokie spektrum technik, a jej prace przyjmują różną formę, od metaforyzacji wybranej przestrzeni po beton.

Kama Sokolnicka, Krzewienie kultury
Od 4 września do 25 października 2015 roku
Wernisaż: 3 września 2015 roku, godzina 18.30
BWA Tarnów
Park Strzelecki
Tarnów

Dodaj komentarz