Obserwatorium miejskie: Granice

Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współpracy z toruńską Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. W tym roku odbywa się czwarta edycja projektu. Jej głównym tematem są tereny peryferyjne Torunia. 4 września w Galerii Miłość odbędzie się wernisaż wystawy poplenerowej projektu.

Dominik Stanisławski, „Autonomiczny mobilny słup graniczny”, instalacja site-specific (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dominik Stanisławski, „Autonomiczny mobilny słup graniczny”, instalacja site-specific (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzielnice najbardziej oddalone od centrum zazwyczaj pozbawione są wydarzeń kulturalnych, nie funkcjonują tam też instytucje kultury. Na przekór tej tendencji postanowiliśmy zaangażować artystów w działania skoncentrowane właśnie na tych terenach.

Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów organizatorzy projektu obserwowali przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność społeczno-kulturalna, próbowali oni zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmują one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta.

Czerwcowe seminarium z udziałem urbanistów, socjologów, antropologów oraz zrealizowany na przełomie lipca i sierpnia plener uruchomiły szereg badawczo-artystycznych poszukiwań biegnących od administracyjnych granic miasta ku problematyce związanej z zamieszkiwaniem na jego peryferiach, dzieleniem przestrzeni na odmiennie nacechowane strefy i różnymi formami konkretyzacji granic. W ten sposób Toruń stał się dla artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, socjalnych, kulturowych czy historycznych.

Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem pleneru, który skumulował nasze rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i administracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.

Piotr Bujak
 – urodził się w 1982 roku. Jest absolwentem San Francisco Art Institute. Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Interesuje się działaniami integrującymi minimalizm, konceptualizm i sztukę krytyczną. W sowich działaniach opiera się na strategiach Low Budget, Do It Yourself i Quick and Dirty, przy zachowaniu maksymalnej dyscypliny formalno-estetycznej.

Tobiasz Jędrak – urodził się w 1985 roku. Studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

Magdalena Kosek – urodził się w 1987 roku. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na specjalizacji ceramika na kierunku rzeźba i działania przestrzenne, oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowana jest przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej relacji społecznych.

Katarzyna Malejka – urodziła się w 1985 roku. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej), gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Tworzy w kontekstach przestrzeni od drobnych minimalistycznych ingerencji po większe instalacje site-specific.

Dominik Stanisławski – urodził się w 1979 roku. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest doktorantem prof. Grzegorza Sztwiertni. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza mediów analogowych i cyfrowych oraz sztuką obiektu.

Tytus Szabelski – urodził się w 1991 roku. Jest absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami.

Magda Węgrzyn – urodziła się w 1986 roku. Ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W swoich pracach poszukuje zależności między percepcją wizualną, technologią i szeroko pojętą komunikacją.

Obserwatorium miejskie: Granice
Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski
Od 22 sierpnia do 6 września 2015 roku
Wernisaż: 22 sierpnia 2015 roku, godzina 19.00
Wystawa czynna po telefonicznym umówieniu w każdy poniedziałek w godzinach 13.00–19.00
Galeria Miłość
Toruń

Dodaj komentarz