Przewodnik dla dryfujących. Zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście

Na początku sierpnia ukazała się nowa publikacja wydawnictwa Fundacji Bęc Zmiana zatytułowana Przewodnik dla dryfujących. Zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście pod redakcją Mateusza Kwaterko i Pawła Krzaczkowskiego. Książka prowadzi czytelników szlakiem, który przetarli dawni psychogeografowie z Międzynarodówki Letrystycznej i Sytuacjonistycznej.

„Przewodnik dla dryfujących. Zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście”, red. Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Przewodnik dla dryfujących. Zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście”, red. Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rozproszone teksty sytuacjonistów, m.in. Guya Deborda, Constanta, Gila Wolmana, po raz pierwszy zostały zebrane, uporządkowane i przetłumaczone na język polski, tworząc kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych miastem, architekturą, sztuką i strategiami buntu.

W pierwszej części książki zamieszczone zostały teksty z okresu poprzedzającego zawiązanie się Międzynarodówki Letrystycznej, m.in. płomienny manifest Gilles’a Ivaina Zarys nowej urbanistyki. Część druga jest zbiorem tekstów z okresu Międzynarodówki Sytuacjonistycznej – artykułów programowych oraz esejów obrazujących spory w łonie organizacji. Część trzecia natomiast pełni rolę aneksu – redaktorzy umieścili w niej postsytuacjonistyczne teksty Deborda i Constanta oraz manifesty uznanych architeków, którzy do swojej praktyki włączali sytuacjonistyczne postulaty.

Przewodnik dla dryfujących jest trzecią pozycją z Serii Kieszonkowej Bęc Zmiany poświęconą sytuacjonistom i ich spuściźnie. W serii znajdziecie również książkę Pawła Mościckiego My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy oraz Spektakl dezintegracji McKenzie Warka – niezwykłą alternatywną historię radykalnej sytuacjonistycznej praktyki, a zarazem wezwanie to podjęcia działań I ożywienia ulicznych protestów w dobie kryzysu finansowego.

Przewodnik dla dryfujących. Zbiór sytuacjonistycznych tekstów o mieście, red. Mateusz Kwaterko, Paweł Krzaczkowski 
Premiera: sierpień 2015 roku
Fundacja Bęc Zmiana

Dodaj komentarz