17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza do udziału w kolejnej, tym razem już 17. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej.

17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem przeglądu jest wspieranie tej unikalnej dziś dziedziny sztuki, danie twórcom możliwości konfrontacji i publicznej prezentacji prac. Impreza organizowana jest co dwa lata w formie biennale. W konkursie mogą brać udział tylko twórcy nieprofesjonalni, bez ograniczeń wiekowych. Ilość prac nadesłanych przez jednego autora nie może przekraczać trzech sztuk. Do przeglądu dopuszcza się wszelkie rodzaje technik tkackich i form z tej dziedziny sztuki, zarówno tkaninę artystyczną jak i ludową o tradycyjnych motywach i sposobie wykonania.

Prace powinny być opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres zamieszkania, tytuł pracy, technika wykonania, wycena) i dostarczone wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Sposób wystawienia prac wymagających szczególnej ekspozycji powinien być jasno opisany. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac bez dodatkowego honorarium. Nadesłanie karty zgłoszenia jest traktowane jako zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu.

Termin nadsyłania prac lub osobistego ich dostarczenia upływa dnia 25 września 2015 roku. Pod koniec września jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i ich wyboru na wystawę, przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do udziału w wystawie prac o niskim poziomie artystycznym i technicznym.

 17. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
Termin nadsyłania prac: 25 września 2015 roku
Wystawa w ramach przeglądu: od 17 października do 31 listopada 2015 roku
Wernisaż: 17 października 2015 roku
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego
Bydgoszcz

Dodaj komentarz