Krall, Dehnel, Szentmártoni i inni w nowym Akcencie

Ukazał się nowy numer kwartalnika „Akcent”. Otwierają go teksty Hanny Krall z przygotowywanej do druku przez Mariusza Szczygła i Wojciecha Tochmana książki poświęconej tej najwybitniejszej z polskich reporterek. Można w nim też przeczytać fragment Dziennika roku chrystusowego Jacka Dehnela.

Kwartalnik „Akcent”, nr 3, 2015 – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kwartalnik „Akcent”, nr 3, 2015 – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

W najnowszym numerze poruszające są opowiadania Jánosa Szentmártoniego – węgierskiego poety i prozaika, prezesa Związku Pisarzy Węgierskich. O więziach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego z Włochami – krajem, w którym spędził ponad czterdzieści pięć lat i który pod koniec życia nazywał „drugą ojczyzną” – kompetentnie i zajmująco pisze Alina Kochańczyk. Inwencją i wnikliwością przykuwają uwagę interpretacje wierszy Tadeusza Kijonki przedstawione przez Edytę Antoniak-Kiedos. Miłośników jazzu zainteresuje erudycyjny szkic Jarosława Sawica na temat ewolucji tego gatunku muzycznego w Lublinie w okresie PRL-u. Fragmentem poematu Rondo po latach milczenia przypomina o sobie jeden z najoryginalniejszych lubelskich twórców – Dominik Opolski. Zresztą liryka zebrana w najnowszym tomie „Akcentu” odsłania bardzo szeroką skalę poetyckiej wrażliwości i zróżnicowanie głosów autorów polskich i zagranicznych: Witolda Grabosia, Kaliny Kowalskiej, Maryji Martysiewicz (Białoruś), Oleny Paszuk (Ukraina), Bogdana Prejsa i debiutanta Macieja Sowickiego.

Kwartalnik „Akcent”
nr 3 (141) 2015

Dodaj komentarz