• 2015-08-18

Miłośnicy książki żydowskiej – do Warszawy!

Od 22 sierpnia w Warszawie potrwa 18. edycja Dni Książki Żydowskiej. Organizatorzy zapraszają nie tylko na kiermasz czynny każdego dnia trwania festiwalu, ale też na prezentacje książek o tematyce żydowskiej. Zaproszeni goście przedstawią m.in. dzieła Josepha Rotha, poezję Paula Celana czy XIX-wieczny tygodnik „Izraelita”.

18. Dni Książki Żydowskiej – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

18. Dni Książki Żydowskiej – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

22 sierpnia, godz. 18.00 | Austriackie Forum Kultury
O twórczości Josepha Rotha rozmawiają Elżbieta Jogałła, Małgorzata Łukasiewicz, Piotr Paziński

Wędrowiec, któremu nie dane było odpocząć, stronnik Habsburgów bez ojczyzny, kosmopolita i mnich, dla którego świat cały był pustelnią, gawędziarz i pijak, a przede wszystkim jeden z najlepszych pisarzy austriackich XX wieku. Joseph Roth nie przestaje fascynować, a jego klasyczne powieści, takie jak Marsz Radetzky’egoKrypta Kapucynów czy Hiob znajdują wciąż nowych czytelników. W 2015 roku wydawnictwo Austeria rozpoczęło nową edycję dzieł Rotha w polskim przekładzie.

24 sierpnia, godz. 18.00 | Centrum im. Mojżesza Schorra
O książce Sygmunta Steina Moja wojna w Hiszpanii rozmawiają Bella Szwarcman-Czarnota, Jan Kłoczkowski i Szymon Rudnicki

Czechy, 1936 rok. Po ucieczce z Polski Sygmunt Stein trafia do Pragi. Ukochana żydowska Galicja została już tylko wspomnieniem, a w nowych warunkach głoszenie hasła „Nie ma kultury bez wolności” nie daje mu już takiej satysfakcji. Ze Związku Radzieckiego napływają przerażające informacje o toczących się procesach moskiewskich, które burzą złudzenia o rozkwicie kultury żydowskiej pod rządami Stalina. Gdy coraz trudniej mu wytrwać przy dawnych ideałach, a miłość do własnego świata nie pozwala na bezczynność, do Czech dociera informacja o wybuchu powstania oddziałów generała Franco… Moja wojna w Hiszpanii to niezwykle ciekawe, a momentami boleśnie szczere wspomnienia komunisty, idealisty i Żyda, który po latach powraca pamięcią do „swojej Hiszpanii”. Opowieść o szukaniu własnego miejsca w świecie, desperackiej walce o ideały oraz goryczy rozczarowania. Stein wprowadza czytelnika do świata przedwojennych partii komunistycznych, przenosi go na front oraz razem z nim odchodzi ze zrezygnowaniem. Nikt na niego nie czeka.

25 sierpnia, godz. 19.00
Książkę Notatki Komiwojażera Szolema Alejchema przedstawi Bella Szwarcman-Czarnota

26 sierpnia, godz. 17.00 | Austriackie Forum Kultury
O poezji Paula Celana rozmawiają Jakub Ekier, Piotr Matywiecki i Adam Lpiszyc, autor książki Czas wiersza. Paul Celan i teologie literackie

Adam Lipszyc analizuje poezję Paula Celana w świetle pism Waltera Benjamina i Gershoma Scholema, a także Franza Kafki i Zygmunta Freuda, dowodząc przy tym, że w jego wierszach teologia żydowska przeżywa w osobliwej, widmowej postaci, którą autor określa mianem „teologii literackiej”. Zdaniem Lipszyca miejsce po aktach transcendencji zajmują w wierszach Celana językowe akty pamięci, zwrócone często – choć nie zawsze – ku temu, co utracone w historycznej katastrofie.

Czytaj o książce Paul Celan. Język i Zagłada

27 sierpnia, godz. 16.00 | Centrum im. Mojżesza Schorra
Tygodnik „Izraelita” przedstawiają Zuzanna Kołodziejska, Renata Piątkowska i Marcin Wodziński

Wydawany w Warszawie tygodnik „Izraelita” był najważniejszą trybuną żydowskich środowisk integracyjnych na ziemiach polskich w XIX wieku, a drukowane tam przez pół wieku teksty są skarbnicą wiedzy nie tylko o tym środowisku, ale też o całej społeczności żydowskiej Królestwa Polskiego. Aby przybliżyć szerszemu gronu czytelników to niewystarczająco wykorzystywane źródło, zespół badaczy z Wrocławia i Warszawy przygotował obszerny wybór reprezentatywnych tekstów „Izraelity”, uporządkowanych w 17 rozdziałach, poprzedzonych wstępami i opracowanych w starannej edycji krytycznej. Antologia ukazuje się nakładem wydawnictwa Austeria.

Piątek 28 sierpnia. godz. 17.00 | Centrum im. Mojżesza Schorra
Serię naukową Studia polsko-żydowskie przedstawiają Eugenia Prokop-Janiec, Maria Antosik Piela, Zuzanna Kołodziejska i Marek Tuszewicki

W serii Studia polsko-żydowskie pod redakcją prof. Eugenii Prokop-Janiec (Uniwersytet Jagielloński) publikowane są prace poświęcone relacjom i kontaktom polsko-żydowskim w różnych obszarach kultury. Rozprawy prezentują rozmaite perspektywy metodologiczne, koncentrując się na tekstach, instytucjach, mediach kultury XIX i XX wieku ujmowanych w kontekście zmian modernizacyjnych i procesów nowoczesności. Dotychczas ukazały się następujące tytuły: Pogranicze polsko-żydowskie Eugenii Prokop-Janiec, Izraelita (1866–1915) Zuzanny Kołodziejskiej oraz trzy prace zbiorowe: Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego SzymlaPolskie tematy i konteksty literatury żydowskiejPolacy-Żydzi.

29 sierpnia, godz. 18.00 | Centrum im. Mojżesza Schorra
O książce Polska to nie oni rozmawiają autorka, Anna Landau-Czajka, Joanna Nalewajko-Kulikov, Adam Kopciowski i Piotr Paziński

Autorka analizuje polskojęzyczną prasę żydowską II Rzeczypospolitej, odtwarzając zawarty w niej wizerunek Polski i Polaków. Pyta o miejsce asymilujących się Żydów w społeczności polskiej, ich poglądy na temat państwa, ojczyzny, patriotyzmu i własnej polskości. Ukazuje zróżnicowanie społeczności żydowskiej i wielość poglądów w jednym tylko jej segmencie – środowisku polskojęzycznych Żydów.

18. Dni Książki Żydowskiej
Od 22 do 30 sierpnia 2015 roku
Stowarzyszenie Midrasz, Warszawa

Dodaj komentarz