Szymborska na warsztat tłumaczy

Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą wraz z Instytutem Książki ogłaszają konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski i ukraiński. Zgłoszenia zawierające tłumaczenia od 7 do 9 z 31 wierszy, proponowanych na stronie internetowej Fundacji, należy przesyłać do 31 października.

Wisława Szymborska, fot. Michał Rusinek (źródło: materiały prasowe)

Wisława Szymborska, fot. Michał Rusinek (źródło: materiały prasowe)

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób chcących spróbować swoich sił w tłumaczeniu poezji wybitnej polskiej poetki. Laureatów konkursu wyłoni jury w składzie: Adam Pomorski (Polska, przewodniczący), LavonBarszczeŭski (Białoruś), Igor Biełow (Rosja), Ołeksandr Bojczenko (Ukraina), Andriej Chadanowicz (Białoruś), Mikoła Riabczuk (Ukraina), Ksienija Starosielskaja (Rosja).

Autorzy 3 najlepszych tłumaczeń na każdy z proponowanych języków otrzymają nagrody pieniężne. Wyniki zostaną ogłoszone 1 grudnia. W tym samym miesiącu odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia nagród. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej Fundacji.

Jest to już trzeci konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji, który Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą organizuje we współpracy z Instytutem Książki. Dwa poprzednie dotyczyły poezji Czesława Miłosza (2011) oraz Tadeusza Różewicza (2013) i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Liczba zgłoszeń sięgnęła prawie 300 osób. Wśród uczestników znalazły się osoby z kilkunastu krajów, m.in. z Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Niemiec, Izraela, Łotwy, Litwy, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Konkurs na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej na język rosyjski, białoruski i ukraiński
Termin przesyłania zgłoszeń: 31 października 2015 roku
Ogłoszenie wyników: 1 grudnia 2015 roku
Fundacja Za Wolność Waszą i Naszą, Instytut Książki

Dodaj komentarz