Trafo Media Lab 5: Tomasz Wiech i Paweł Żuchowski

29 sierpnia rozpocznie się piąta odsłona cyklicznego programu Trafo Media Lab w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Na wystawie będzie można oglądać prace dwóch polskich artystów: Tomasza Wiecha i Pawła Żukowskiego. Ich działania, choć różne pod względem formalnym, łączy temat prac – Polska.

Tomasz Wiech, „Utopia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Wiech, „Utopia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dokumentalista Tomasz Wiech tworzy swoje fotografie w oparciu o bliską mu rzeczywistość. Inspiracje czerpie z miejsc, w których mieszka i żyje. Pasjonat podróży, kilka lat temu zaczął szukać absurdów w polskiej przestrzeni. Jego liczne prowadzone równolegle projekty, jak i oscylujące wokół pojęcia utopii i systemu idealnego serie prac, zawsze zakotwiczone są w polskich realiach. Na wystawie pokazanych zostanie kilka cykli fotografii Tomasza Wiecha, które składają się na próbę zmierzenia się artysty z wizją własnego kraju.

Wideo Polska Pawła Żukowskiego jest dokumentacją performansu, który odbył się w 2012 roku. Grupa ubranych na biało, brodatych mężczyzn chaotycznie wykrzykuje słowo Polska. Inspiracją do pracy było sportowe wydarzenie Euro 2012, a praca pomyślana została jako przerywnik dla reklam na telebimach w strefie kibica. Żukowski, poprzez pozornie zabawną kreację, wskazuje na fakt, że oprócz zależności pomiędzy zbiorowością a jednostką, słowa takie jak Polska, patriotyzm, kraj ojczysty czy honor są zbyt często używane, a ci, którzy je wypowiadają zapominają o ich prawdziwym znaczeniu.

Trafo Media Lab –  jest to druga, cykliczna seria wystaw w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, która prezentuje dialog dwóch popularnych mediów: wideo i fotografii. Program bada ich funkcję, kontekst i rolę oraz analizuje wzajemne relacje. Pokazuje, gdzie kończą się granice obu mediów, a gdzie mogą być one przekraczane. Celem jest również wywołanie dyskusji na temat miejsca wideo i fotografii w kontekście dominujących obecnie tendencji opartych na przekazie cyfrowym czy wirtualnym. Co dwa miesiące począwszy  TRAFO MEDIA LAB przedstawia dwóch wybitnych artystów młodego pokolenia. W ramach Trafo Media Lab pokazane już zostały prace Karola Komorowskiego i Alana Warburtona, Mateusza Kiszki i Urszuli Kozak, Filipa Ćwika i Volkana Kızıltunça oraz duetu Epectase (Corentin Fohlen i Jérôme Von Zilw) i Krzysztofa Maniaka.

Trafo Media Lab 5: Tomasz Wiech i Paweł Żuchowski
Kuratorka: Agata Ubysz
Od 29 sierpnia do 25 października 2015 roku
Wernisaż: 28 sierpnia 2015 roku, godzina 19.00
Trafo Trafostacja Sztuki
Szczecin

Dodaj komentarz