• 2015-08-08

Ukraina 2013/2014 w najnowszym numerze Karty

W sprzedaży jest już dostępny 84 numer Kwartalnika „Karta” poświęconego historii. Głównym tematem tego wydania są cztery miesiące najnowszej historii Ukrainy, której obywatele w listopadzie 2013 powiedzieli zdecydowane „nie” sprawującym władzę. „Karta” prezentuje zapis ze środka dramatycznych zdarzeń, których scenę stanowił kijowski Majdan.

Kijów, 22 stycznia 2014. Fot. Paweł Bobołowicz (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Kijów, 22 stycznia 2014. Fot. Paweł Bobołowicz (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Ponadto w numerze:

Norwegia 1905

Kształt dzisiejszej Norwegii – stabilnej państwowości i dostatniego społeczeństwa – został przesądzony na początku XX wieku. Narodziny niepodległości po blisko 300 latach duńskiej „niewoli” i podwaliny współczesnego obrazu tego państwa są ukazane w zapisach dwóch autorów: inspiratora dzisiejszego państwa socjalnego i pisarza chłopskiego pochodzenia.

Armia Andersa

Dziennik młodego żołnierza, który trafił do armii wprost z łagru i wraz z nią opuścił ZSRR. Wyjątkowo przenikliwe świadectwo wojennej rzeczywistości, w którym pierwszeństwo zyskuje los jednostki, a działania wojenne stanowią tylko jego tło.

Mit Lenino

W bitwie pod Lenino wzięli udział niespełna pół roku wcześniej wypuszczeni z łagrów i miejsc przymusowej deportacji żołnierze 1 DP im. T. Kościuszki. Przez lata Peerelu była ona sławiona jako przykład braterstwa broni żołnierzy polskich i sowieckich. Wspomnienia oficera artylerii pokazują jej prawdziwy obraz – wysiłek szeregowych żołnierzy i cynizm stojący za decyzją tych, którzy zdecydowali o podjęciu walki.

Leon Dubicki:

Amunicji przydzielono nam na tyle mało, że nie mogło jej wystarczyć nawet na wykonanie planowanych zadań ogniowych. Nasze możliwo¬ści następnego dnia były więc niewielkie, a sku¬teczność obniżona jeszcze brakiem konkretnych danych o celach – w ciągu dnia walki nikt nie prowadził dokładnego rozpoznania środków nie-przyjaciela, który prawdopodobnie przegrupowy¬wał się w nocy tak, że nad ranem w ogóle nie było wiadomo, gdzie się znajdował. Ognie planowe artyleryjskiego przygotowania i wsparcia ataku ustalone były na chybił trafił, więc ich skutecz¬ność była bardzo wątpliwa.

(źródło: Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. IX.4.44.285)

Postawa klasowa

Wspomnienia lekarki szpitala psychiatrycznego w Kościanie pokazują, że w Peerelu hasło o „potrzebie walki z wrogami klasowymi” nie było tylko pustym sloganem, lecz zachętą do realnego działania, które podejmowali gorliwi funkcjonariusze systemu.

Fot. Narodowe Archiwum Państwowe (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Fot. Narodowe Archiwum Państwowe (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Między turami

Wiktor Woroszylski – pisarz i tłumacz – w prowadzonym przez siebie dzienniku komentuje II turę wyborów prezydenckich w 1990 roku, w których Lech Wałęsa walczy o urząd z reemigrantem z Peru – Stanisławem Tymińskim. Osobisty komentarz dotyczący narodzin polskiej demokracji.

Dyskusje

Głosy L’uby Rusnákovej (ze Słowacji) i Andrzeja Krawczyka (z Polski) w sprawie wspólnej i wciąż niezabliźnionej przeszłości na Polskim Spiszu. Komentarz do tekstu Niezgoda w kościele opublikowanego w „Karcie” 83.

Kwartalnik „Karta”
nr 84/2015, sierpień 2015 roku

Dodaj komentarz