Art Moves. Pogłębiona refleksja społeczno-kulturowa na bilbordzie

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves jest jedynym na świecie festiwalem sztuki bilbordowej, który od 8 lat prezentuje i promuje tę kategorię sztuki publicznej. W tym roku na nośnikach, które zwykle wykorzystywane są do prezentacji reklam – bilbordach, citylightach i ekranach LED – zaprezentowane zostaną prace artystyczne odnoszące się do tematu przewodniego całej imprezy: Co ma wartość? Czy wszystko da się kupić za pieniądze? Otwarcie festiwalu odbędzie się 4 września w Toruniu.

Anita Jaźwiec – Art Moves (źródło: materiały prasowe)

Anita Jaźwiec – Art Moves (źródło: materiały prasowe)

Jednym z głównych elementów festiwalu jest corocznie organizowany, międzynarodowy konkurs na najlepszą pracę bilbordową. Do wystawy konkursowej wybierane są najciekawsze prace nadesłane przez artystów z całego świata. Mają one być twórczą wypowiedzią artystyczną na temat festiwalowego hasła. Tematy corocznych edycji festiwalu wybierane są w taki sposób, by korespondowały z procesami i zjawiskami społecznymi kształtującymi współczesny, globalny świat. Wyrastają one z głębokiej refleksji o podłożu socjologicznym, psychologicznym, filozoficznym i są wyrazem troski o kształt rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Ogromne zainteresowanie artystów z całego świata konkursem i festiwalem wskazuje na wielki potencjał, jaki tkwi w idei imprezy oraz w przestrzeni publicznej – miejscu, które służy tu pogłębionej refleksji i komunikacji społecznej.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło w sumie 1017 prac, nadesłanych przez 587 artystów z 53 krajów. Organizatorzy otrzymali prace z Bośni i Hercegowiny, Gwatemali, Ghany, Macedonii, Pakistanu, Rumunii, Estonii, Izraela i wielu innych państw.

Konkursowe hasło można było traktować jako metaforę procesów zachodzących we współczesnym świecie. Co ma wartość we współczesnym świecie? Co nadaje sens ludzkiej egzystencji – wartości czy pieniądze? Czy miłość, wolność, prawdę, piękno da się przeliczyć na pieniądze? Czy pieniądze są celem, czy środkiem do celu? Po co nam pieniądze, jeśli to one, a nie my zaczynają dominować i rządzić we współczesnym świecie? Czy świat, którego przewodnią zasadą jest maksymalizacja zysków, jest w stanie przetrwać? A jeśli nawet, to czy na tym świecie będą żyli ludzie – istoty myślące i czujące? Czy moglibyśmy zacząć traktować pieniądze jako narzędzie, które pomaga ludzkości w rozwoju, a nie jako nadrzędną wartość, organizującą współczesną rzeczywistość? Jak chcielibyśmy, by wyglądał współczesny świat, zorganizowany na lepszych, sensowniejszych zasadach? Jakie cele i wartości powinniśmy wcielać w życie, by ludzkość nie zginęła pod naporem społecznych nierówności, nacjonalizmów i etniczno-religijnych waśni?

Jury za najbardziej interesującą pracę uznało projekt Lexa Drewinskiego z Niemiec, do którego powędruje Główna Nagroda Konkursu w wysokości 5000 złotych.

Lex Drewinski – Art Moves (źródło: materiały prasowe)

Lex Drewinski – Art Moves (źródło: materiały prasowe)

Oprócz prac konkursowych na citylightach i ekranach LED zaprezentowane zostaną  prace uznanych artystów z Polski i ze świata: Jerzego Kosałki (Polska), Susan O’Malley (USA), Adama Niklewicza (USA), Moniki Fraile Morisson (Francja), Mariusza Warasa (Polska), Joanny Górskiej i Rafała Góralskiego (Galeria Rusz).

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves
Otwarcie festiwalu: 4 września 2015 roku
Toruń

Dodaj komentarz