Duet Krawczyk-Kubiak i wątek tożsamości płciowej

Od 1 sierpnia Salon Wystawowy Marchand zaprasza na wystawę prac duetu artystycznego Lidii Krawczyk i Wojciecha Kubiaka. Na wystawie będzie można oglądać 18 prac pochodzących z różnych cyklów, nad którymi artyści pracowali wspólnie w latach 2006–2010.

Lidia Krawczyk, Wojciech Kubiak – z cyklu „Hostia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Lidia Krawczyk, Wojciech Kubiak – z cyklu „Hostia” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace eksponowane w Salonie Wystawowym Marchand pochodzą z różnych cyklów, nad którymi artyści pracowali wspólnie w latach 2006–2010, należą do nich: Genderqueer, Hostia (2007), Instytucje (2007–08),  Déjà vu (2008) i Zaburzenia (2009–10). Wyłania się z nich spójny obraz profilu zainteresowań i poszukiwań twórczych duetu Krawczyk-Kubiak. Oscyluje on wokół zagadnień płci, cielesności, ogólnie pojętej tożsamości.  Poruszane są także przez artystów problemy mechanizmu władzy, kontroli, ujarzmiania jednostki oraz kwestie związane z wychodzeniem ze schematów ról społecznych, powszechnie przyjętych norm i kategoryzacji.

Pierwszy z cykli – Genderqueer  - to projekt nawiązujący do zagadnień przewijających się w dyskursie genderowym i queerowym; dotyczy płci, ciała, seksualności i tożsamości. Obrazy ukazują portrety, na podstawie których ciężko określić płeć sportretowanej osoby według powszechnie przyjętych norm, co w efekcie może wzbudzać w odbiorcy niepokój, dyskomfort, dysonans poznawczy. Widz zostaje złapany w pułapkę własnych schematów myślowych i kategoryzacji.

Kolejny cykl, Hostia, opowiada historię słowackiego uzdrowiska i jego gości, za czasów swojej świetności na przełomie XIX i XX w. Inspiracją dla cyklu stały się archiwalne zdjęcia znalezione w bibliotece miejskiej w Pieszczanach, ukazujące uprzywilejowanych gości uzdrowiska i wydarzenia z nimi związane. Dbanie o zdrowie i ciało, dyscyplina, trening to hasła, które według artystów były rezultatem działania władzy pragnącej wytresować, podporządkować sobie jednostkę tak, aby ta odczuwała i działała w sposób najbardziej pożądany, czyli automatyczny.

Następny cykl tworzą prace, które powstały na podstawie projektu-filmu pt. Instytucje. Film zmontowany został z archiwalnych nagrań rodzinnych z lat 60. i 80., ukazujących momenty, wydarzenia z jakiegoś powodu warte utrwalenia przez członków rodziny (głównie mężczyzn). Artyści podzielili materiał na dwie części – pierwsza skupia się na kobietach, ich zadaniach, obowiązkach, pasjach, natomiast druga opowiada o aktywnościach mężczyzn. Zarówno jeden, jak i drugi film pokazuje najbardziej wymowne sceny dotyczące kulturowo konstruowanych ról kobiecych i męskich.

Déjà vu to cykl, który powstał w Paryżu. Dotyczy ogólnie pojętego zwiedzania, przemieszczania się, zarówno w przestrzeni miejskiej jak i muzealnej. Artyści starali się ukazać najbardziej typowe zachowania ludzi w takich miejscach jak np. wielkie galerie sztuki. Cykl stanowi również swoistą wycieczkę po dziejach sztuki. Charakteryzuje go schematyczny, pobieżny, jakby niedokończony rysunek.

Lidia Krawczyk – urodziła się w 1979 roku w Krakowie. Jest absolwentką Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Podyplomowych Studiów Gender na Uniwersytecie Jagiellońskim. Artystka, medioznawczyni, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw. Zajmuje się krytyką feministyczną. Pracuje w Bunkrze Sztuki.

Wojciech Kubiak – urodził się w 1978 roku w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie, gdzie od 2003 pracuje jako asystent. Został laureatem Stypendium Prezydenta Miasta Krakowa (2005), Stypendium Ministra Kultury (1999, 2003/2004), Stypendium Grazelli (2007) oraz Stypendium Młoda Polska (2008).

Lidia Krawczyk i Wojciech Kubiak
Od 1 sierpnia do 5 września 2015 roku
Salon Wystawowy Marchand
Warszawa

Dodaj komentarz