• 2015-07-30

Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy

29 lipca Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza na wernisaż wystawy fotograficznej Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy w Muzeum na III poziomie kopalni. Ławra Kijowsko-Peczerska to największy i zarazem najważniejszy klasztor prawosławny na Ukrainie, będący jej bijącym duchowym sercem

Wystawa „Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ławra Kijowsko-Peczerska została wpisana na listę Dziedzictwa UNESCO w 1990 roku. To największy i zarazem najważniejszy klasztor prawosławny na Ukrainie, będący jej bijącym duchowym sercem. Ławra powstała w 1051 roku wkrótce po przyjęciu przez kraj chrztu. Stanowi kolebkę ukraińskiej sztuki i literatury. Pierwsze namalowane w tym miejscu ikony stały się wzorcem dla pokoleń ikonopisarzy, podobnie jak Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, który nadał ton budownictwu sakralnemu na ziemiach Słowian Wschodnich. W tym miejscu spisano pierwsze kroniki kładąc podwaliny pod narodową historiografię

Powstał tu również pierwszy szpital. Także początki pierwszego uniwersytetu wschodniosłowiańskiego, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, związane są z Ławrą Kijowsko-Peczerską. Mnisi i misjonarze szerzyli stąd działalność misjonarską na kraje północne i wschodnie. Poprzez wieki do monastyru ściągali najzdolniejsi pisarze, historycy i filozofowie, czyniąc z Ławry centrum prawosławia. Założona w XVII wieku drukarnia była najsłynniejszą i najbardziej płodną drukarnią w świecie prawosławnym.

Nazwa monastyru wywodzi się od wyrazu peczera (pol. pieczara), gdyż tutejsza wspólnota zakonna mieszkała w wydrążonych przez siebie celach. Dwa podziemne kompleksy monastyczne stały się potem miejscem pochówku i kultu świętych peczerskich. Podziemia stanowią obecnie miejsce pochówku 120 świętych.

Wystawa prezentuje dawne i współczesne panoramy Ławry Kijowsko-Peczerskiej oraz współczesne fotografie obiektów: Cerkiew nadbramną Świętej Trójcy, Wielką Dzwonnicę (dzwonnica Soboru Zaśnięcia Bogurodzicy), Sobór Zaśnięcia Bogurodzicy, drukarnię, Cerkiew Wszystkich Świętych, Cerkiew Zbawiciela na Berestowie, Cerkiew Trapezną pod wezwaniem św. Antoniego i Teodozego, oraz Ławrę Dolną (Bliskie i Dalekie Pieczary).

Ławra Kijowsko-Peczerska – święte miejsce Ukrainy
Od 29 lipca do 31 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 29 lipca 2015 roku, godzina 12.00
Wystawa została udostępniona przez Narodowy Kijowsko-Peczerski Rezerwat Historyczno-Kulturowy
Muzeum Żup Krakowskich (III poziom kopalni soli)
Wieliczka

Dodaj komentarz