Sztuka według polityki

31 lipca w Fundacji Profile w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Sztuka według polityki. Wystawa, dedykowana pamięci wybitnego historyka i krytyka sztuki Piotra Piotrowskiego, jest projektem uhonorowania go jako badacza sztuki współczesnej, zaangażowanego w kształtowanie wizji i roli kultury wizualnej we współczesności.

Zofia Kulik, „Od Syberii do Cyberii”, 1998–2004, fragment, kol. Fundacja Signum (źródło: materiały prasowe Fundacji Profile)

Zofia Kulik, „Od Syberii do Cyberii”, 1998–2004, fragment, kol. Fundacja Signum (źródło: materiały prasowe Fundacji Profile)

Projekt wystawy jest w dużej mierze inicjatywą artystów, z którymi Piotr Piotrowski współpracował zarówno jako badacz sztuki, jak i kurator. Mowa w tym miejscu o artystach takich jak Jarosław Kozłowski, Zofia Kulik, Zbigniew Libera i Krzysztof Wodiczko – wybitnych twórcach sztuki współczesnej, którzy zajmowali kluczowe miejsce w refleksji historyczno-artystycznej Piotra Piotrowskiego.

Piotr Piotrowski był rzecznikiem sztuki krytycznej oraz angażującej się w debaty życia publicznego. W opracowaniach dotyczących sztuki współczesnej wielokrotnie podkreślał rolę i znaczenie twórczości zaangażowanej. Był kuratorem wystaw i autorem tekstów poświęconych sztuce wyżej wymienionych artystów, które publikowane były w książkach i katalogach wydawanych w Polsce i za granicą. Łącząc w swojej praktyce perspektywę akademicką i muzealną, Piotrowski sytuował ich sztukę w kontekście doświadczeń decydujących o specyfice polskiej sztuki współczesnej. Mowa oczywiście o doświadczeniach kulturowych Polski będącej częścią regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach wystawy zostaną pokazane prace, które były tematem tekstów i punktem odniesienia dla badań historyczno-artystycznych Piotra Piotrowskiego. Prace te odpowiadają formułowanej przez niego wizji historii sztuki oraz topografii artystycznej. Sztuka według polityki to tytuł tekstu, który napisał Piotr Piotrowskiego, opublikowanego w 1999 roku w katalogu wystawy Negocjatorzy sztuki. Wobec rzeczywistości. Tym samym tytułem Piotrowski opatrzył wydany w 2007 roku zbiór esejów dotyczących polskiej sztuki XX wieku.

Piotr Piotrowski – historyk sztuki, kurator, profesor nauk humanistycznych (2000), w latach 1996–2009 kierował Zakładem Historii Sztuki Nowoczesnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 2009–2010 dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Profesor goszczący w Center for Curatorial Studies Bard College, Annandale-on-Hudson (2001), Central European University w Budapeszcie (2002), Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie (2003), Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, stypendysta m.in. Center for Advanced Study in the Visual Arts (Waszyngton), Columbia University (Nowy Jork) oraz The Institute for Advanced Study (Princeton). Laureat pierwszej edycji Nagrody im. Jerzego Stajudy (1993), pierwszy laureat Nagrody im. Igora Zabla za wkład w badania kultury artystycznej Europy Środkowej. Głównym obszarem jego badań była społeczna i polityczna historia sztuki XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowo-Wschodniej. Napisał ok. 300 artykułów opublikowanych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, był autorem kilkunastu książek, m.in. Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej, 1945–1989 (Rebis, Poznań 2005).

Sztuka według polityki. Wystawa dedykowana pamięci Piotra Piorowskiego | Kozłowski, Kulik, Libera, Wodiczko
Od 31 lipca do 19 września 2015 roku
Wernisaż: 31 lipca 2015 roku, godzina 19.00
Kuratorka: Bożena Czubak
Fundacja Profile
Warszawa

Dodaj komentarz