• 2015-07-24

Ludzki ślad, ludzka skaza

31 lipca o godz. 18.00 w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wernisaż wystawy Tytusa Szabelskiego Rekonstrukcja. Wystawę będzie można oglądać do 13 września.

„Rekonstrukcja” (źródło: materiały prasowe)

„Rekonstrukcja” (źródło: materiały prasowe)

Zdjęcia z cyklu Rekonstrukcja ukazują przestrzenie, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie naturalnych, jednak w całości zostały wykreowane przez człowieka – przejście dla zwierząt nad autostradą przypominające karczowisko, kanał służący do odprowadzania wody w czasie powodzi wyglądający jak rzeka, czy las o zbyt regularnych odstępach między drzewami. Artysta rejestruje tego typu przestrzenie zwracając uwagę na niejednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy sztucznymi a naturalnymi formami ukształtowania terenu. Uchwycone przez Tytusa Szabelskiego miejsca stanowią ślady różnych strategii działania człowieka w kontekście przyrody – od prób jej naśladowania po pozostawienie naturze do „uzdrowienia” terenów i rzeczy cywilizacyjnie wyeksploatowanych.

„Rekonstrukcja” (źródło: materiały prasowe)

„Rekonstrukcja” (źródło: materiały prasowe)

Tytus Szabelski jest fotografem, absolwentem dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie studiującym fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego zdjęcia ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej (m.in. „Puls Biznesu”, „Newsweek Polska”, „Polityka”), współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej oraz „Krytyką Polityczną”. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, w szczególności wykreowaną sztucznie przez człowieka, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami. Jest autorem dwóch wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilku zbiorowych (m.in. w CSW i Dworze Artusa w Toruniu), laureatem stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012) za projekt Pełnia pustki, oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu (2012), autorem fotograficznej dokumentacji wnętrz wykorzystanej na Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR w toruńskim CSW (2014) oraz redaktorem magazynu o fotografii „Magenta”.

Tytus Szabelski. Rekonstrukcja
Od 31 lipca do 13 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 31 lipca 2015 roku, godz. 18.00
Kuratorka: Maria Niemyjska
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz