Niewidzialne mapy Andrzeja Kramarza

24 lipca w ZPAF Gallery w Krakowie odbędzie się wernisaż wystawy Niewidzialne Mapy #2. Na wystawie będzie można zobaczyć fotografie, których autorem jest Andrzej Kramarz.

Wystawa „Niewidzialne mapy #2 – Andrzej Kramarz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Niewidzialne mapy #2 – Andrzej Kramarz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Niewidzialne Mapy to pełna metafor narracja o wzajemnej relacji człowieka i przestrzeni. Bazując na obrazach, dźwiękach, zapisach rozmów, wspomnieniach i historii, Andrzej Kramarz interpretuje zwyczajne miejsca jakich dziesiątki mijamy każdego dnia. Podejmuje próby przedstawienia złożoności życia oraz wpisanego w nie niedostrzeganego spektrum doświadczenia w zderzeniu z prozaicznym ludzkim wysiłkiem porządkowania i organizowania przestrzeni, którego przejawem może być tworzenie jednowymiarowych map.

Wystawa, której obiektem jest krótka, około trzystumetrowa ulica Mamo w miasteczku Hilo na Hawajach, zawiera około tysiąca fragmentarycznych fotografii i notatek, wycinków z gazet, wysypanych na stół niczym puzzle w Życiu instrukcji obsługi Georges’a Perec’a, gdzie historię można zacząć w dowolnym momencie.

Andrzej Kramarz – w jego twórczości nieustannie powraca temat pamięci i więzi człowieka z miejscem. W powstającym obecnie multimedialnym cyklu Invisible Maps Kramarz łączy dziesiątki fotografii, efemeryczne dźwięki audio, zapisy rozmów i wspomnień, archiwów oraz wideo. Zainteresowanie pamięcią Kramarz pogłębia w swojej artystycznej praktyce badawczej i kuratorskiej. Ukończył Instytut Twórczej Fotografii w Opawie (Czechy) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współtwórcą Fundacji Imago Mundi, w latach 2006–2008 członkiem Rady Programowej oraz współorganizatorem festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. Jest kuratorem wystaw, edytorem książek fotograficznych, wykładowcą University of Hawaii i Hawaii Community College (USA). W 2009 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawia w kraju i za granicą.

Niewidzialne mapy #2  – Andrzej Kramarz
Wernisaż: 24 lipca 2015 roku, godzina 20.00
Od 25 lipca do 23 sierpnia 2015 roku
ZPAF Gallerry
Kraków

Dodaj komentarz