Język poetycki Paula Celana w przestrzeni Zagłady

Tom Paul Celan: język i Zagłada to zbiór piętnastu esejów poświęconych twórczości jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Książka właśnie ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyka Polityczna.

„Paul Celan: język i Zagłada” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

„Paul Celan: język i Zagłada” – okładka (źródło: materiały prasowe wydawcy)

Przyjmując rozmaite perspektywy, autorzy szkiców – badacze skupieni wokół Uniwersytetu Muri im. Franza Kafki – starają się ustalić, co może zdziałać język poetycki w przestrzeni określanej przez historyczną katastrofę Zagłady. W tomie znalazły się eseje konfrontujące poezję Celana z wiązką koncepcji teoretycznych, teksty analizujące translacyjne spotkania jego twórczości z innym językiem, z porządkiem wizualnym i z muzyką, wreszcie studia nad pojedynczymi wierszami czy zasadniczymi motywami tego pisarstwa. Na różne sposoby szkice te pokazują, jak wychodząc od dławiącego milczenia wywołanego załamaniem się języka, Celan próbuje w swoich wierszach konstruować milczenie własne, ściśle pojedyncze, które służyłoby za świadectwo utraty, stanowiłoby paradoksalny akt komunikacji z drugim człowiekiem, być może gest skierowany w stronę transcendencji, z pewnością zaś – próbę ingerencji w chorą tkankę języka.

O redaktorach:

dr hab. Adam Lipszyc – filozof, eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Autor książek Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma (2005), Ślad judaizmu w filozofii XX wieku (2009), Rewizja procesu Józefiny K. i inne lektury od zera (2011) i Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina (2012). Laureat nagrody „Literatury na świecie” im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia.

dr Paweł Piszczatowski – literaturoznawca, eseista i tłumacz. Niedawno wydał książkę Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula Celana. Pracownik naukowy Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Autor słownika niemiecko-polskiego dla liceów ogólnokształcących Alles Klar Wörterbuch.

Paul Celan: język i Zagłada
Pod redakcją Adama Lipszyca i Pawła Piszczatowskiego
Premiera: 21 lipca 2015 roku
Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Dodaj komentarz