Ósma edycja konkursu na najlepsze scenariusze filmowe związane z Małopolską

Ruszyła 8. edycja konkursu Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa. Fundatorami nagród są Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska Oddział w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

„Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” – plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach. Za scenariusz dokumentalny laureat Konkursu otrzyma 20 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, zaś w kategorii filmów fabularnych przewidziano trzy nagrody pieniężne: za pierwsze miejsce – 40 000 zł z budżetu Województwa Małopolskiego, drugie – 30 000 zł z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i trzecie – 15 000 zł z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego. Warunkiem zgłoszenia tekstu do Konkursu jest związek tematyki scenariusza, twórcy, a przede wszystkim miejsca realizacji filmu z Małopolską.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić scenariusz w dwóch formach: elektronicznej i pisemnej wraz ze streszczeniem. Wzorem lat ubiegłych scenariusze przyjmuje sekretariat TVP Kraków, gdzie podlegają ocenie formalnej.

Scenariusze zgłaszane do konkursu należy przesyłać w terminach: do dnia 31 sierpnia w przypadku scenariuszy filmów dokumentalnych oraz do dnia 30 września w przypadku scenariuszy filmów fabularnych. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Celem konkursu jest wyłanianie ciekawych scenariuszy filmowych związanych z małopolską tematyką lub miejscem akcji. Realizacja wydarzenia przyczynić się ma do promocji regionu, uaktywnienia środowisk twórczych oraz docenienia i nagrodzenia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – ludzi, miejsc i opowieści.

W tym roku w jury konkursu zasiądą uznani polscy twórcy branży filmowej: Jerzy Stuhr, Jan Komasa, Marcin Wrona oraz Piotr Wojtowicz.

„Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa” – logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Krakowskie Biuro Festiwalowe, TVP Kraków
Termin nadsyłania scenariuszy dokumentalnych: 31 sierpnia 2015 roku
Termin nadsyłania scenariuszy fabularnych: 30 września 2015 roku

Dodaj komentarz