• 2015-07-15

Wybrane fotografie Janusza Foglera

20 lipca w Ney Gallery&Prints w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Janusza Foglera, zatytułowanej Wybrane fotografie. Oriana Fallaci mawiała: „Nie ma nic bardziej ryzykownego od nadania życiu sensu”. Fogler, jak sam przyznaje, stara się przetłumaczyć jej słowa na język fotografii.

Janusz Fogler, wystawa „Wybrane fotografie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Janusz Fogler, wystawa „Wybrane fotografie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od ponad pół wieku fotografia określa sposób, w jaki pamiętamy i osądzamy ważne wydarzenia. „Jeden obraz wart jest tysiąca słów” – powtarzała przez lata Susan Sontag. Fotografię trafnie nazwała „chwilą obdarzoną przywilejem trwałości”. Dziś jednak wiele wskazuje na potrzebę odczytania na nowo rzeczywistości, która wyłania się z wszechobecnej cywilizacji obrazu. Fachowcy od komunikacji wizualnej wskazują na zacieranie się w epoce mediów elektronicznych granic pomiędzy dyscyplinami artystycznymi. Rozwój sztuk wizualnych, a w szczególności powszechność internetu, czyni te spostrzeżenia wyjątkowo aktualnymi.

Po zbiór esejów Sontag sięgałem częściej niż po Buszującego w zbożu czy nawet mojego ukochanego Lorda Jima. Znam wiele książek o fotografii, dziesiątaki sam wydałem w WAiF. Powracanie do lektury tej właśnie pracy spowodowane było i jest potrzebą przypominania sobie prawd podstawowych. Czasami – zwłaszcza ostatnio – powracam też chętnie do Przygód plastycznych fotografii Urszuli Czartoryskiej. Dwie stosunkowo stare książki wybrane z setek tytułów. Dla mnie wciąż ważne – mówi Janusz Fogler.

Janusz Fogler – studiował geografię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat oraz habilitację uzyskał na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest fotografem, wydawcą oraz nauczycielem akademickim. Jest również autorem książek i albumów fotograficznych. Swoje kontakty z działalnością wydawniczą i dziennikarską rozpoczął na studiach od współpracy z harcerskim wydawnictwem Horyzonty i tygodnikiem „Polityka”. Przez piętnaście lat pracował jako redaktor w Młodzieżowej Agencji Wydawniczej. W 1990 roku wygrał konkurs na dyrektora Wydawnictw Artystycznych i Filmowych. W latach 2002–2003 był prezesem CHZ Ars Polona. Sprawował też funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Związku Polskich Artystów Fotografików, wiceprezesa Polskiej Izby Książki oraz prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, w którym mieszka do dziś. W czerwcu 2009 roku został mianowany dziekanem Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie. W 2008 roku otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Od maja 2014 roku pełni też funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Acta Poligraphica”.

Wystawa Janusza Foglera Wybrane fotografie
Od 20 lipca do 18 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 20 lipca 2015 roku, godzina 19.00
Ney Gallery&Prints
Warszawa

Dodaj komentarz