Sytuacja młodych twórców sztuki

Po wernisażu wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015 po raz pierwszy odbędzie się debata towarzysząca temu wydarzeniu pod tytułem Młodzi w polu sztuki. Zaproszeni przez historyczkę i krytyczkę sztuki Martę Smolińską przedstawiciele kilku najważniejszych w Polsce magazynów poświęconych sztuce będą dyskutować na temat sytuacji młodych twórców.

Najlepsze Dyplomy ASP 2014, debata (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najlepsze Dyplomy ASP 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rozmawiać ze sobą będą Ewelina Jarosz („Artluk”), Izabela Kowalczyk („Artmix”), Karolina Staszak („Arteon”), Paweł Lewandowski-Palle („Format”) oraz Stach Szabłowski („Obieg”).

Podczas ich dyskusji będzie można posłuchać, jak kształtują się losy artystycznych debiutantów. Jakie wyzwania i szanse czekają ich na samodzielnej już drodze artystycznej. Uczestnicząc w debacie, będzie można dowiedzieć się także, czego po „młodych” oczekują krytycy, kuratorzy i inni artyści, którzy już do „świata sztuki” przynależą.

Ważnym wątkiem będzie próba uporządkowania i opisania zjawisk w twórczości młodych adeptów sztuki opuszczających mury akademii. Proste i jednoznaczne określenie dominujących trendów w twórczości dyplomantów nie jest wcale takie łatwe.

Wernisaż wystawy, na którym będą obecni autorzy prac pokazanych w jej ramach, ich wykładowcy oraz koledzy z uczelni, rektorzy wszystkich publicznych uczelni artystycznych w Polsce oraz mecenasi przyznający nagrody, jest doskonałą okazją, żeby głosy krytyków zostały skonfrontowane nie tylko ze sobą wzajemnie, lecz również z pozostałymi uczestnikami „świata sztuki”.

Z tekstu wstępnego do VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2015 autorstwa Marty Smolińskiej pt. Dyplomacja i punkt przecięcia trzech osi:

Krytycy sztuki przyglądają się każdej kolejnej edycji wystawy, próbując wyróżnić rysujące się tendencje i rozpoznać trendy znamienne dla generacji twórców właśnie opuszczających akademie. Przybywają – znam to uczucie z własnego doświadczenia – wygłodniali nowych wrażeń oraz oczekujący świeżości czy powiewu czegoś zaskakującego, odpowiadającego naszej epoce. Jednak w obecnych czasach szalenie trudno takie oczekiwania i ów głód zaspokoić. Uderza bowiem przede wszystkim różnorodność artystycznych poszukiwań, rozpiętych od sztuki autonomicznej po społecznie zaangażowaną, od poważnej po nasyconą ironią, od dzieł mieszczących się w ramach tradycyjnych gatunków sztuki po nowe media i performance, od miniaturowych do monumentalnych… Uwidaczniają się również liczne świadome lub nieuświadamiane dialogi z artystyczną tradycją i spuścizną poprzednich epok, które mogą być zarówno twórcze i pokazujące daną kwestię z nieoczekiwanej perspektywy, jak i naśladowcze i mieszczące się w kategoriach wyważania już dawno otwartych drzwi. Młodzi, wkraczający na scenę w epoce ponowoczesnej i postartystycznej, zazwyczaj nie łączą się w grupy i nie piszą wyrazistych, płomiennych manifestów pokoleniowych. Trudno wskazać więc jakieś dominujące nurty, można raczej mówić o rozproszonej energii pola minowego, gdzie tu i ówdzie rozlegają się wybuchy, choć nie można przewidzieć, czy i w jakim miejscu one nastąpią. Może taki wybuch usłyszymy w trakcie tegorocznej edycji wystawy?

Tekst Marty Smolińskiej podsumowujący wystawę Najlepsze Dyplomy ASP 2014

Debata Młodzi w polu sztuki
17 lipca 2015 roku, godz. 13.45
Wernisaż VII Ogólnopolskiej Wystawy Najlepszych Dyplomów Akademii Sztuk Pięknych: 17 lipca 2015 roku, godz. 12.00
Wystawa czynna do 23 sierpnia 2015 roku
Zbrojownia Sztuki w Gdańsku

Dodaj komentarz