• 2015-07-14

Alegorie tożsamości

W piątek 17 lipca w Muzeum Współczesnym Wrocław zostanie otwarta wystawa Doroty Sitnik Alegorie tożsamości. Wernisaż odbędzie się o godz. 18.00

Dorota Sitnik, „Alegorie tożsamości” (źródło: materiały prasowe)

Dorota Sitnik, „Alegorie tożsamości” (źródło: materiały prasowe)

To nie może być opowieść o wszystkich. Tożsamość, która stała się tematem fotografii Doroty Sitnik, jest tożsamością doskonale rozpoznaną, opisaną i zilustrowaną przez samą autorkę przy pomocy obrazów natury. Z wizualnej lektury płynie melancholijna refleksja o „samości” artystki. Wrażeń może być wiele, wśród nich powracające uczucie smutku.

Ale to tylko jedna z możliwych ścieżek. Bo przecież jest prawdopodobne, że to nie przyroda, lecz sama fotografka jest ilustracją dla pewnych stanów, procesów. Kto, dla kogo i czego jest tutaj lustrem? Czy mój smutek albo nostalgia odbijają się w zwierciadle natury, znajdują w niej przykłady i omówienie, czy też moje fizis jest alegorią dla tego, co jest tylko werbalnie nieme, choć w komunikacji z nami posługujące się inną gamą?

A może zamiast szukać odpowiedzi na pytanie o oryginał i tegoż reprezentację, parafrazę, odbicie, lepiej patrzeć na zdjęcia Sitnik, jak na metaforyczną opowieść, zespół zdań złożonych mówiących o emocjach, bytach, różnych stanach skupienia i rozproszenia —mówi Bartek Lis, kurator wystawy.

Dorota Sitnik jest absolwentką Wyższego Studium Fotografii AFA we Wrocławiu oraz Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku malarstwo, specjalizacja fotografia.

Dorota Sitnik, Alegorie tożsamości
Od 17 lipca 2015 roku
Wernisaż: 17 lipca 2015 roku, godz. 18.00
Kurator wystawy: Bartek Lis
Muzeum Współczesne Wrocław

Dodaj komentarz