Jednia przeciwności

Już dziś w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu rozpocznie się wystawa Judyty Bernaś pt. Jednia.

Judyta Bernaś, „Światło” VI, VII, 2012, druk solwentowy, backlight (źródło: materiały prasowe)

Judyta Bernaś, „Światło” VI, VII, 2012, druk solwentowy, backlight (źródło: materiały prasowe)

28 wielkoformatowych grafik z cyklu Droga (2008) i Światło (2012) jest osobistą interpretacją Drogi Krzyżowej i Drogi Światła; wynikiem głębokiej personalnej perspektywy i subiektywnej formy wypowiedzi artystycznej na temat wiary i sztuki. Łączą w jedną istotę przeciwstawne terminy: kobietę i mężczyznę, człowieka i Boga, fizyczność i metafizyczność, sacrum i profanum. Obecne we współczesnym obrazowaniu przeplatają się ze sobą, tworząc niejednokrotnie jedność przedstawienia. Wprowadzają nową ikonografię w utarty patriarchalny wizerunek zachodniego kanonu historii sztuki. Przełamują granicę tradycyjnej płaszczyzny grafiki artystycznej oraz kanon przedstawień Jezusa i Jezusa Chrystusa. Łączą tradycję chrześcijańską ze współczesnym poglądem na sztukę religijną oraz współczesną sztukę kobiet.

W przedstawieniach ciało fizyczne staje się metafizyczne, przezroczyste; nie ma mnie, Judyty, jest kobieta-człowiek, schemat ciała ludzkiego – ikonografia kanonu bliska sztuce Nowosielskiego. Cechy osobnicze zostają przez odbiorcę wyparte z rozumowania ikonografii, zostają odsunięte na dalszy plan, co powoduje, że treść jest wystawiona na pierwszoplanową percepcję. Poprzez wielość możliwych interpretacji dzieła prezentowana sztuka staje się otwarta na każdego odbiorcę. Próba integracji dwóch sfer to pretekst do weryfikacji poglądów dotyczących sztuki, życia i religii. Świeckość tworzy jedność ze świętością.

Judyta Bernaś, maj 2015 roku

Judyta Bernaś, „Droga” XIII, 2008, druk pigmentowy, hydromat (źródło: materiały prasowe)

Judyta Bernaś, „Droga” XIII, 2008, druk pigmentowy, hydromat (źródło: materiały prasowe)

Judyta Bernaś – urodzona w 1978 roku w Sosnowcu. Dyplom magisterski z wyróżnieniem uzyskała w Pracowni Druku Wypukłego prof. Ewy Zawadzkiej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w 2005 rok. W 2012 roku obroniła pracę doktorską. Jest asystentką w Pracowni Działań Multigraficznych prof. Ewy Zawadzkiej. Zajmuje się zagadnieniami sacrum i profanum, aktu kobiecego i męskiego, cielesności na pograniczu wnętrza i zewnętrza ciała, tworzeniem na granicy różnych dziedzin sztuk wizualnych (tradycyjnych i nowoczesnych), eksperymentem w grafice artystycznej i fotografii.

Judyta Bernaś. Jednia
Wernisaż: 10 lipca 2015 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 26 lipca 2015 roku
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz