• 2015-07-09

Dobry Wzór 2015

Po raz dwudziesty drugi Instytut Wzornictwa Przemysłowego ogłosił konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku Dobry Wzór 2015.

Dobry Wzór 2015, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dobry Wzór 2015, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs Dobry Wzór jest organizowany jest od 1993 roku. Konkurują w nim ze sobą produkty wskazane przez jedyny w kraju, niezależny monitoring wzorniczy rynku. W wyniku monitoringu do konkursu zapraszani są producenci, dystrybutorzy, usługodawcy i studia projektowe, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez ekspertów Instytutu jako spełniające wymogi dobrego wzornictwa.

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów i usług charakteryzujących się wysoką jakością wzornictwa oraz wspieranie ich producentów i dystrybutorów.

Produkty i usługi biorące udział w konkursie, poddawane są dwuetapowej ocenie wzorniczej, w pierwszym etapie przez Komisję Ekspertów, która wyłoni finalistów konkursu oraz w drugim przez Jury konkursu, które wybierze laureatów.

W tym roku do konkursu zgłoszono 166 produktów i usług w siedmiu kategoriach: Dom, Praca, Sfera publiczna, Usługi, Nowe technologie, Grafika użytkowa i opakowania, Nowe materiały produkcyjne. Nagrody główne Dobry Wzór 2015 przyznawane są w siedmiu kategoriach.

Finalistów konkursu poznamy w sierpniu. Gala wręczenia oraz wernisaż wystawy pokonkursowej Dobry Wzór 2015 odbędą się 22 października.

Wystawa pokonkursowa Dobry Wzór 2015 potrwa od 23 października do 29 listopada 2015r.

Dobry Wzór 2015
Rozstrzygnięcie: 22 października 2015 r.

Dodaj komentarz