• 2015-07-08

Śladami Singera po Lubelszczyźnie

Już jutro rozpocznie się V edycja Międzynarodowego Festiwalu Śladami Singera. Festiwal będzie miał miejsce w dziewięciu miejscowościach: Biłgoraju, Bychawie, Józefowie Biłgorajskim, Krasnobrodzie, Kraśniku, Kocku, Szczebrzeszynie, Tyszowcach, a jego finał odbędzie się 25 lipca w Lublinie, w trakcie Carnavalu Sztuk-Mistrzów.

V Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera – baner (źródło: materiały prasowe)

V Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera – baner (źródło: materiały prasowe)

Festiwal składa się z cyklu wydarzeń, w których bierze udział międzynarodowa grupa artystów, podróżujących po Lubelszczyźnie i wspólnie z lokalnymi samorządami organizujących swoiste minifestiwale w każdej z odwiedzanych miejscowości.

Festiwal stanowi finał projektu „Śladami Singera. Warsztaty – spotkania – sztuka”. W każdej z projektowych miejscowości odbywały się spotkania warsztatowe z udziałem społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i osób dorosłych zainteresowanych promocją lokalnego dziedzictwa. Podczas tych spotkań realizowane były działania inspirowane twórczością Izaaka Baszewisa Singera oraz miejscową historią i dziedzictwem kulturowym.

Obecnie rozpoczyna się niezwykła podróż artystyczno-animacyjna obejmująca miasteczka Lubelszczyzny. Udaje się w nią kolorowa, międzynarodowa grupa artystów – tancerzy, muzyków, aktorów, cyrkowców, fotografów i animatorów kultury – którzy wraz z lokalną społecznością poprowadzą kulturalne działania i zaanimują przestrzeń, tworząc unikalny program Festiwalu Śladami Singera, czerpiący z tradycji, kultury i historii. Tym samym uczestnicy Festiwalu przywrócą magiczny klimat miasteczek opisanych przez Izaaka Baszewisa Singera.

Festiwal w każdym z miast rozpoczyna się kolorowym korowodem. Następnie odbywa się artystyczne widowisko Artyści dla Singera, złożone z występów muzycznych, tańca nowoczesnego, pokazów cyrkowych, iluzji, fire show, a nawet breakdance’u i beatbox’u.

Drugiego dnia artyści prowadzą warsztaty, a uczestnicy projektu prezentują efekty swojej pracy. Wieczór drugiego dnia to czas na wspólne rozmowy przy humusie i muzyce.

Po blisko trzytygodniowej wędrówce uczestnicy Festiwalu, przyjaciele Jaszy Mazura, wracają do Lublina, rodzinnego miasta literackiego „sztukmistrza”. W miejscach opisywanych przez noblistę przypominali tamten świat i ludzi, bohaterów jego książek. Przywożą ze sobą walizki pełne wrażeń ze spotkań z mieszkańcami podczas warsztatów i artystycznych prezentacji.

25 lipca na Placu Litewskim stworzą widowisko z elementami cyrku, muzyki, teatru, tańca i pokazu ogniowego. Dla „sztukmistrza” i razem z nim.

W programie udział biorą artyści z Czech, Grecji, Izraela, Kanady, Łotwy, Niemiec, Polski, Rumunii, Senegalu i USA.

V Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera
Od 9 do 25 lipca 2015 roku
Biłgoraj, Bychawa, Józefów Biłgorajski, Krasnobród, Kraśnik, Kock, Szczebrzeszyn, Tyszowce, Lublin
Organizator: Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz