Sztuka totalna

Od 10 lipca do 30 sierpnia w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu będzie można oglądać najnowszą wystawę Marka Rogulusa Rogulskiego Aerolit – zaplatanie energii.

Marek Rogulski, „Nie ma nic. Jest tylko jest”, instalacja, 2000 r. (źródło: materiały prasowe)

Marek Rogulski, „Nie ma nic. Jest tylko jest”, instalacja, 2000 r. (źródło: materiały prasowe)

Ekspozycja, także formie dokumentacji (katalogi, teksty, nieżelazne pisma) przedstawia najważniejsze etapy tymczasowej twórczości Marka Rogulskiego, która już na przełomie lat 80. i 90. była poszukiwaniem nowego statusu dla artysty, poza modernizmem i przede wszystkim postmodernizmem. Tym, co określa wyjątkowość twórczości Rogulusa (pseudonim artystyczny), jest styl ekspresjonistyczny połączony z wizualizacją własnego języka ezoterycznego i symbolicznego, do którego nie zawsze można wniknąć, choć temu służą teksty autorskie i same performance.

Artysta konsekwentnie uprawia rodzaj twórczości, w której jest demiurgiem, prawodawcą, kapłanem i funkcjonującym jako szaman. Warto zaznaczyć, że taką postawę realizował już w końcu ta 80., jeszcze jako student PWSSP, wystawiając na Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze w 1989. Później konsekwentnie realizował idee „supersztuki”.

Adept Supersztuki dąży do zdobycia właściwości Nadludzkich, do zdobycia zdolności tworzenia życia a nie tylko form odzwierciedlających życie. Artysta jawi się nam jako twórczy Dynamik, który poprzez określenie współrzędnych czasoprzestrzeni może dokonać zmiany kategorii tworzących ją energii. Supersztuka to sfera i przestrzeń gdzie następuje kontakt z istotami nadludzkimi z Siłą powodującą ożywienie świata – pisał artysta w 1994 roku.

Rogulski uważa, że jedynie zrozumienie rozwoju duchowego opartego na przemianie wewnętrznej, może doprowadzić do stworzenia sztuki, która ma jeszcze sens w dzisiejszym zmaterializowanym świecie.

Marek Rogulski, „Ślepa plamka 3D”, performance, 2014 r. (źródło: materiały prasowe)

Marek Rogulski, „Ślepa plamka 3D”, performance, 2014 r. (źródło: materiały prasowe)

Indywidualna wystawa Marka Rogulskiego (ur. 1967) w Galerii Wozownia jest rodzajem wizytówki artysty, ponieważ jego twórczość rozwija się od ok. 1984 roku i jest bardzo złożonym zjawiskiem. Marek Rogulski jest absolwentem gdańskiej PWSSP (obecnie ASP) oraz jeden z nielicznych polskich artystów nieżelaznych, działających na scenie Gdańska od końca lat 80. do chwili obecnej. Jest artystą teoretyzującym, rzeźbiarzem, performerem, muzykiem z kręgu improwizacji jazzowej (jass) i kuratorem wielu wystaw. W latach 1992-2014 prowadził galerię Spiż i Spiż 7, gdzie debiutowało wielu znanych dziś artystów (np. Julita Wójcik, Anna Baumgart, Marek Zygmunt) czy wystawiało szereg znanych artystów (Andrzej Dudek-Durer, Józef Robakowski, Natalia LL). Na swoim koncie ma występy takimi muzykami, jak Art Rhythmic (Mazzoll, Wojciech Mazolewski, Łukasz Szajna), Mazzoll & Arhytmic Menory, Rogulus X Szwelas Project (m.in. Mikołaj Trzaska).

Marek Rogulski, Aerolit – zaplatanie energii
Od 10 lipca do 30 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 10 lipca 2015 roku, godz. 18.00
Kurator: Krzysztof Jurecki
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz