• 2015-07-04

Poznajmy tajniki teatru

Od 1 lipca do 31 sierpnia trwać będą Artystyczne wakacje w Operze Leśnej w Sopocie. Zajęcia będą się odbywały codziennie w lipcu i sierpniu w godz. 10.00–13.00. To doskonała okazja na spotkanie teatru przez ruch, obraz, dotyk, kontakt, słowo, przestrzeń. Połączenie teatru z różnymi innymi dziedzinami sztuki daje możliwość otworzenia się dzieci oraz osób dorosłych na świat artystyczny.

Artystyczne wakacje w Operze Leśnej – plakat (źródło: materiały prasowe)

Artystyczne wakacje w Operze Leśnej – plakat (źródło: materiały prasowe)

Artystyczne wakacje w Operze Leśnej to specjalnie przygotowany program teatralny dla dzieci i rodzin, który łączy w sobie elementy plastyki, muzyki, tańca, śpiewu.

PROGRAM

Głosy i głosiki – Praca skoncentrowana wokół emisji głosu, etiud ruchowych z wykorzystaniem muzyki, układów tanecznych, instrumentów muzycznych. Ważnym elementem zajęć są zabawy wokalne oparte na improwizacji.

1 i 29 lipca, 26 sierpnia – Emisja głosu
2 i 30 lipca, 27 sierpnia – Wykorzystanie muzyki teatralnej do budowania etiud ruchowych
3 i 31 lipca, 28 sierpnia – Tworzenie układów tanecznych
4 lipca, 1 i 29 sierpnia – Wykorzystanie rytmiki do kształtowania koordynacji ruchowej
5 lipca, 2 i 30 sierpnia – Praca z instrumentami muzycznymi
6 lipca, 3 i 31 sierpnia – Zabawy oparte o warsztat wokalny
7 lipca i 4 sierpnia – Improwizacje wokalne

Co piszczy w trawie? – Warsztaty teatralne koncentrujące swoje działania sceniczne wokół budowania przestrzeni teatralnej poprzez obserwację świata zastanego (natury), pracę ruchową, zajęcia plastyczne. To wszystko ma na celu przygotować aktorów do zapoznania się ze sceną, dialogiem scenicznym i wreszcie tekstem.

8 lipca i 5 sierpnia – Obserwacja przyrody i naśladowanie specyfiki napotkanych zwierząt
9 lipca i 6 sierpnia – Praca nad pamięcią ruchową
10 lipca i 7 sierpnia –Tworzenie charakterystyki zwierząt (wykorzystanie warsztatu plastycznego)
11 lipca i 8 sierpnia – Etiudy grupowe
12 lipca i 9 sierpnia – Praca z przestrzenią sceniczną

Za górami, za lasami… – Praca nad zasobami wyobraźni i pobudzanie jej poprzez specyficzny warsztat plastyczny (soul art. – malarstwo z duszą), warsztaty twórczego myślenia, użytkowanie rekwizytu teatralnego, tworzenie historii teatralnych, przygotowanie lalek teatralnych do animacji oraz teatrzyku kukiełkowego.

15 lipca i 12 sierpnia –Wykorzystanie warsztatu „malarstwo z duszą” do budowania obrazów
16 lipca i 13 sierpnia – Warsztaty twórczego myślenia
17 lipca i 14 sierpnia – Praca nad rekwizytem teatralnym
18 lipca i 15 sierpnia – Tworzenie historii teatralnych
19 lipca i 16 sierpnia – Przygotowanie i animacja lalek teatralnych (kukiełki)
20 lipca i 17 sierpnia – Tworzenie scenografii teatralnej
21 lipca i 18 sierpnia – Teatrzyk kukiełkowy

Jestem bohaterem – Praca obejmuje budowanie postaci scenicznej poprzez animacje utworów dziecięcych, naukę improwizacji czy gier improwizacyjnych, tworzenie relacji scenicznych, kształtowanie pamięci emocjonalnej oraz świadomości ciała w oparciu o ruch sceniczny.

22 lipca i 19 sierpnia – Wykorzystanie znanych bajek do budowania postaci scenicznej
23 lipca i 20 sierpnia – Nauka zasad i technik improwizacji
24 lipca i 21 sierpnia – Gry improwizacyjne w oparciu o pantomimę
25 lipca i 22 sierpnia – Budowanie relacji pomiędzy postaciami
26 lipca i 23 sierpnia – Gry emocjonalne
27 lipca i 24 sierpnia – Praca nad świadomością ciała
28 lipca i 25 sierpnia – Ruch sceniczny

Artystyczne wakacje w Operze Leśnej
Od 1 lipca do 31 sierpnia
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
Sopot

Dodaj komentarz