Świat liryki Leśmiana w ilustracjach

BWA Galeria Zamojska zaprasza na wystawę ilustracji do twórczości Bolesława Leśmiana, które powstawały na początku lat 90. podczas plenerów ilustratorów. Prace ze zbiorów BWA można oglądać do 19 lipca w Galerii Grodzkiej.

Bolesław Leśmian, „Przygody Sindbada Żeglarza”, il. Janusz Stanny, fot. Janusz Zimon (źródło: materiały prasowe)

Bolesław Leśmian, „Przygody Sindbada Żeglarza”, il. Janusz Stanny, fot. Janusz Zimon (źródło: materiały prasowe)

Liryce Bolesława Leśmiana – poety, którego życie przez kilkanaście lat związane było z Zamościem – poświęcono dwa kolejne plenery ilustratorów organizowane przez BWA w latach 1990 i 1991. Uczestniczący w nich artyści nie ograniczali się jednak do realistycznego ilustrowania wybranych utworów. Choć sporo tu cytatów, fragmentów wierszy, ilustratorzy szukali raczej możliwości oddania ogólnego nastroju, wysublimowanej atmosfery liryki poety posługującego się oryginalnym słowotwórstwem i wyrafinowaną metaforą. W efekcie powstał swoisty przegląd postaw, wyobraźni i stylistyki reprezentujących różne pokolenia i doświadczenia twórców tej dyscypliny sztuki.

Na wystawie znajdują się prace takich artystów jak: Janusz Stanny, Jerzy Flisak, Wanda i Bogusław Orlińscy, Franciszek Maśluszczak, Krystyna Michałowska, Elżbiera Gaudasińskia, Tomasz Borowski, Marian Nowiński, Anna Stylo-Ginter, Irena Łakomiec-Kamińska, Adam Kurłowicz, Mirosław Tokarczyk, Zbigniew Kołaczek, Mirosław Pokora, Stanisław Ożóg, Halina Zakrzewska-Zaleska.

W świecie liryki Leśmiana
Od 19 czerwca do 19 lipca 2015 roku
BWA Galeria Zamojska
Galeria Grodzka, ul. Grodzka 15

Dodaj komentarz