Ludzie Zbigniewa Herberta

Krakowski MOCAK zaprasza do Galerii Beta na wystawę rysunków Zbigniewa Herberta zatytułowaną Ludzie, która potrwa od 26 czerwca do 13 września.

Autor: Zbigniew Herbert. Około 1948–1949 roku, ołówek / papier, 29,6 × 21 cm. Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Autor: Zbigniew Herbert. Około 1948–1949 roku, ołówek / papier, 29,6 × 21 cm. Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Wystawa pod tytułem Ludzie wpisuje się w cykl ekspozycji MOCAK-u, których celem jest wzbogacenie wizerunku twórczego znanych postaci. Organizatorów interesują pisarze, poeci, filozofowie, naukowcy, filmowcy, muzycy. Dotychczas na wystawach można już było oglądać kolaże Wisławy Szymborskiej i rysunki Mieczysława Porębskiego. Planowana jest wystawa fotografii Romana Ingardena, obrazów Mariana Eilego i rysunków Leona Chwistka.

Na wystawie Zbigniewa Herberta zostanie pokazanych kilkadziesiąt rysunków przedstawiających twarze. Jest to wybór z kilkuset prac znajdujących się w kolekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Część z nich – niewielka – to portrety osób realnych. Zdecydowana większość przedstawia postaci ze starych obrazów. Herbert stworzył własny język rysunkowy, pozwalający mu na przeprowadzenie syntezy i uchwycenie ekspresji. Mimo daleko posuniętych uproszczeń nietrudno ustalić, kogo dany rysunek przedstawia. Strategia twórcza Herberta jest szczególną metodą poznawczo-interpretacyjną. Można odnieść wrażenie, że rysując innych ludzi, poeta „tłumaczy” ich twarze na wizerunki bliższe jego rozumieniu. Okazało się – smakowita koincydencja – że rysunki Herberta są bardzo podobne do rysunkowych portretów Josepha Beuysa. Ci artyści na pewno nie znali swoich prac i wszelkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe. Ale ta zbieżność jest świetnym kontrargumentem dla różnych „pobłażliwców”, traktujących działalność artystyczną pisarzy i poetów z sympatycznym lekceważeniem.

Ludzie – wystawa rysunków Zbigniewa Herberta
Wernisaż: 25 czerwca 2015 roku
Wystawa otwarta od 26 czerwca do 13 września 2015 roku
Kurator: Maria Anna Potocka
Galeria Beta w Krakowie

Dodaj komentarz