Rafi Segal. Architektura: Koncepcje i formy

Wystawa we wrocławskim Muzeum Architektury prezentuje sześć projektów zrealizowanych w minionych latach przez pracownię Rafi Segal Architecture Urbanism. Fotografie i wyobrażenia budynków oraz ich ostateczne projekty zostały pokazane obok setek szkiców powstających podczas opracowywania projektów. Szkice zostały wysunięte na pierwszy plan, jako środek dzięki któremu rozwijane są koncepcje i formy, pozwalając zwiedzającemu na wgląd w proces twórczy prowadzący do powstania projektu architektonicznego.

Biblioteka Narodowa Izraela, Jerozolima, Izrael, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Biblioteka Narodowa Izraela, Jerozolima, Izrael, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jednoczesna prezentacja różnych wersji projektów oraz ich ostatecznego efektu ukazuje zarówno zawarte w niektórych szkicach koncepcje w trakcie ich przeobrażania się w formy architektoniczne, jak i – w znacznie większym stopniu – podobieństwa i wspólny wyraz, które można odnaleźć w różnych projektach. Architektura Segala dąży do przejrzystości koncepcji i formy, mocno zakorzenionych w usytuowaniu obiektu oraz jego fizycznym i kulturowym otoczeniu. Dlatego projekt architektoniczny opiera się na szczegółowej interpretacji kontekstu urbanistycznego i zawartych w nim możliwości włączenia w projekt pojedynczej struktury szerzej rozumianego środowiska.

Rafi Segal jest architektem i profesorem nadzwyczajnym Architektury i Urbanistyki w MIT. Jego projekty i artykuły były publikowane na arenie międzynarodowej, a w 2012 roku wygrał konkurs architektoniczny na Bibliotekę Narodową Izraela. Zanim założył własne biuro projektowe Segal pracował przez kilka lat z Zvi Heckerem, przede wszystkim nad Muzeum Historii Oddziałów Palmach w Tel Awiwie.

Segal był kuratorem wystaw architektonicznych w Storefront for Art and Architecture, Kunst-Werk Institute for Contemporary Art, Witte de With Centre for Contemporary Art, Hong Kong/Shenzhen Urbanism Biennale i innych miejscach. Licencjat i magisterium uzyskał w Technion – Izraelskim Instytucie Technologii, a doktorat obronił na Uniwersytecie Princeton, gdzie napisał dysertację o twórczości Alfreda Neumanna.

Równocześnie w Muzeum Architektury trwają wystawy:
Zvi Hecker. Stronice Księgi
Architektura upakowywania przestrzeni: życie i twórczość Alfreda Neumanna

Rafi Segal. Architektura: Koncepcje i formy
18 czerwca – 27 września 2015 r.
Muzeum Architektury we Wrocławiu

 

Dodaj komentarz