Palindrom

19 czerwca w Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie zaprasza na wernisaż wystawy Palindrom. Jej kuratorem jest Robert Kuśmirowski.

Wystawa „Palindrom”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Palindrom”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Palindrom przywołuje twórczość dwóch skrajnych środowisk artystycznych, ukazujących różnorodność stosowanych form w wypowiedzi artystycznej, sprowadzających je jednak, do wspólnego mianownika wizualnego. To zbiór prac tworzony zarówno przez cenionych dziś artystów, artystów na początku swojej kreacji i osób zdradzających trwałe lub przejściowe zaburzenia psychicznie, często umieszczanych w zamkniętych salach szpitali psychiatrycznych. Istotnym założeniem pokazu jest sąsiadujący układ prac i umiejętne ich zestawienie, w sposób niemożliwy do rozpoznania dzieł, między zdrowym, dobrze funkcjonującym artystą, a tym cierpiącym, odizolowanym i skazanym na działania różnych leków przypisywanych podczas badań klinicznych.

Celem takiej konfrontacji jest uzyskanie wspólnego poziomu estetycznego prezentowanych prac i pewnego rodzaju pilotaż nad zachodzącymi procesami podczas powstawania prac plastycznych, widoczne dla jednostki i szerszego odbiorcy. Tak zebrane prace, pozwolą na lepsze zrozumienie tych fenomenów, płynnego przejścia między profesjonalnym podejściem do sztuki i jej nieświadomym odpowiednikiem. To konfrontacja zaproszonych artystów zdrowych i artystów u progu choroby psychicznej z osobami o wyraźnych zapędach twórczych, pozostających pod obserwacją i dużym wpływem leków psychotropowych.

Podstawą wystawy są przede wszystkim prace malarskie, zestawione z rzeźbami, szkicami, notatkami i makietami różnych myśli, by umożliwić rozumienie zamysłu artysty i przebytą drogę, niezbędną do ustanowienia dzieła. Twórczość jednych i drugich jest przedmiotem zainteresowania lekarzy psychiatrów, psychologów, traktujących ją jako cenne uzupełnienie dokumentacji stanu psychopatologicznego osób kreatywnych czy już samego pacjenta, a także historyków sztuki i samych artystów, doszukujących się w niej wyższych wartości artystycznych oraz nowych form ekspresji.

Wystawa jest wynikiem wielu spotkań z samymi artystami, pacjentami, rodzinami, spadkobiercami, kolekcjonerami, prawnikami, terapeutkami i psychiatrami.

Tekst: Robert Kuśmirowski, kurator wystawy

Palindrom
Od 19 czerwca do 16 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 19 czerwca 2015 roku, godzina 19.30
Kurator: Rober Kuśmirowski
Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Dodaj komentarz